Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lükkas tänasel istungil tagasi seaduseelnõu, millega sooviti luua Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) juurde sõltumatu eetikanõukogu, mis annaks eetilis-moraalseid hinnanguid ERR-i tegevuse kohta.

Riigikogu liikmete Madis Millingu, Andres Ammase, Martin Helme ja Igor Gräzini algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE) nägi ette, et eetikanõukogu ei kuulu ERR-i koosseisu ning koosneb ajakirjandusega ja eetikaga professionaalselt mittetegelevatest ning ühiskondlikult tuntud inimestest. Eetikanõukogu liikmed esitab ERR-i Ühiskondlik nõukoda ning määrab ametisse kultuuriminister käskkirjaga.

Eelnõuga sooviti kaotada eksisteeriv eetikanõuniku ametikoht. Vabanevad tehnilised funktsioonid sooviti anda üle eetikanõukogu referendile, kes ei esinda eetikanõukogu.

Eelnõu algataja Igor Gräzini sõnul on praegu eetikanõunik Eesti Rahvusringhäälingu palgal. „Ta teeb sedasama, mida teeb jurist-konsultant ettevõttes. Ta ei langeta otsuseid, vaid ta esindab oma firmat firma võimalikes vastuoludes teiste firmadega,“ ütles Gräzin.

Gräzini sõnul ei oleks loodav eetikanõukogu rahvusringhäälinguga seotud. „Eetikanõukogu ei seisaks kilbina rahvusringhäälingu poole peal, kui see aeg-ajalt võiks vigu teha. Ma rõhutan, et vigu ei ole palju ja võib-olla need ei olegi vead, aga see on minu subjektiivne lähenemine,“ ütles Gräzin.

Kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga sõnul tegi kultuurikomisjon ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. „Kultuurikomisjoni liikmed leidsid arutelu käigus, et kuigi tegemist on aktuaalse ning olulise teemaga, jääb see eelnõu esitatud kujul oma lõppeesmärgis vähe põhjendatuks,“ ütles Purga.

Purga põhjendas, et eelnõu muudaks eetikakomisjoni täitevvõimu ees vastutavaks ja see piiraks sõnavabadust. Ta lisas, et eetikanõukogu on võimalik moodustada ka kehtiva seaduse alusel.

Läbirääkimistel Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Martin Helme hinnangul on probleem selles, et sisekontrolli mehhanism ERR-is ei toimi. Helme toetas eelnõu.

Toomas Vitsut ütles, et Keskerakonna fraktsioon ei toeta eelnõu. Samas ta isiklikult toetas eelnõu ning ta avaldas lootust, et diskussioon ei lõppe tänase istungiga.

Jürgen Ligi märkis, et Reformierakonna fraktsioon ei toeta eelnõu. Ligi rõhutas, et võimud peavad olema lahutatud ning ajakirjandusel on eneseregulatsiooni kohustus.

Toomas Jürgensteini sõnul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ei toeta eelnõu. Jürgenstein hindas, et 40 protsendi ulatuses ta toetab eelnõu ja 60 protsendi ulatuses mitte.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel sõna võtnud Maire Aunaste ei toetanud eetikanõukogu loomist.

Krista Aru sõnul Vabaerakonna fraktsioon toetab eelnõu, kuigi eetikanõukogu moodustamine oleks võinud tulla ERR-i enda initsiatiivil.

Hääletustulemus: 38 poolt, 15 vastu ja 1 erapooletu. Seega eelnõu langeb menetlusest välja.

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse:

Riigikogu võttis vastu otsuse, millega arvati Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisust välja Mati Raidma ning nimetati tema asemele delegatsiooni liikmeks Toomas Vitsut ja  delegatsiooni asendusliikmeks Urve Tiidus.

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” (372 OE) poolt hääletas 84 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi üks.

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu kuuluvad veel delegatsiooni juht Mart Nutt, liige Külliki Kübarsepp ning asendusliikmed Uno Kaskpeit ja Jaanus Marrandi.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside