Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas 2 eelnõu esimese lugemise.

Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE) näeb ette anda maa ajutise kasutamise lepingu alusel maad harinud põllumajandustootjale võimalus saada nimetatud haritava maa omanikuks, mida ta on senini õiguslikul alusel kasutanud ja parendanud. Seda juhul, kui ta oli enne maa võõrandamist viimane selle maa õiguslikul alusel kasutaja. Eelnõu näeb ette vältida praktikas esinenud juhtumeid, kus avalikul enampakkumisel põllumajandusmaa omandanud isik selle senisele maakasutajale rendile annab. Maaelukomisjoni ettepanekul eelnõu esimene lugemine lõpetati.
                       
Õiguskomisjoni algatatud sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE) loob sihtasutusele ja mittetulundusühingule samalaadsed regulatsioonid audiitorkontrolli kohustuse osas. Sihtasutused, mille tulud on väikesed, saavad need rahalised vahendid sh annetused sihtasutuse eesmärgipäraseks tegevuseks, millede eest siiani on tulnud tellida kohustuslik audiitorkontroll, suunata oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, mis omakorda tugevdab kolmanda sektori vahendite sihipärast kasutamist. Riigile ja kohalikele omavalitsustele ei kaasne seaduse rakendamisega seonduvaid kulutusi. Kõigil riigi ja kohaliku omavalitsustel on olnud kohustuslik audiitorkontroll siiani ning see kohustus ei muutu ka käesoleva eelnõu kohaselt. Õiguskomisjoni ettepanekul eelnõu esimene lugemine lõpetati.
           
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuualgatatud kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (782 SE). Ettepaneku poolt hääletas 44 ja vastu 43 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.  
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (780 SE). Ettepaneku poolt hääletas 50 ja vastu 40 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Eelnõu langes menetlusest välja.
                       
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Eiki Nestori, Aleksei Lotmani, Kalle Laaneti, Indrek Saare, Toomas Trapido, Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Aivar Riisalu, Tarmo Kõutsi, Ain Seppiku, Hannes Rummi, Evelyn Sepa, Mark Soosaare, Sven Mikseri, Kalvi Kõva, Jüri Tamme ja Kadri Simsoni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (781 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkub kolmapäeval, 10. novembril kell 14 algaval istungil.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside