Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE) esimene lugemine. Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus tagada Eesti kaitseväe staabiohvitseride ja vajadusel ka staabiallohvitseride osalemine NATO või Euroopa Liidu poolt algatatud rahvusvahelisele sõjalisel operatsioonil koheselt, kui sellekohane otsus langetatakse. Operatsiooni algfaasis on staabiohvitseridega panustamine oluline operatsiooni edukaks käivitamiseks ja tegevuste planeerimiseks, mis on eelduseks operatsiooni eesmärkide saavutamiseks ning seetõttu oodatakse liikmesriikidelt kiiret panustamist. Eelnõuga täiendatakse seadust uue lõikega, mille kohaselt määrab Riigikogu oma otsusega igaks aastaks kaitseväelaste piirarvu, kes võivad osaleda uue Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu juhitava rahvusvahelise sõjalise operatsiooni alustamisel operatsioonipiirkonnas asuva rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (149 OE) esimene lugemine. Moodustatav Riigikogu uurimiskomisjon hakkab eelnõu kohaselt koosnema neljast Riigikogu liikmest ja neljast asendusliikmest. Komisjoni ülesanne on välja selgitada asjaolud, mis on seotud Eesti elamislubade andmise, elamislubade piirarvu muutmise ning sellega seotud võimaliku poliitilise korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemisega. Oma töö tulemusena peaks komisjon esitama omapoolsed ettepanekud Riigikogule ja valitsusele. Eelnõu algatajate hinnangul võiks komisjon lõpetada oma töö kevadistungjärgu lõpuks või hiljemalt sügisistungjärgul. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE). Ettepaneku poolt hääletas 54 ja vastu 40 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside