Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatused tulenevad vajadusest nimetatud seadusi kaasajastada ja kõrvaldada ilmnenud probleemid. Kaasajastamine seisneb eelkõige seaduste kooskõlla viimises 2007. aasta detsembris jõustunud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni uue redaktsiooniga ehk Euroopa patendikonventsiooniga 2000. Samuti on muudatused tingitud kasuliku mudeli ehk uue tööstuslikult kasutatava leiutise registreerimise taotluste arvestatavast kasvust viimastel aastatel. Teise olulise täiendusena on Eestis tööstusomandi õiguskaitse valdkonna jaoks uue litsentsi liigi nn „avaliku lihtlitsentsi“ (ingl k. licence of right) käibele võtmine. Nimetatud litsentsiliigi põhimõte seisneb selles, et kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalmaksu- ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE). Ettepaneku poolt hääletas 50 ja vastu 43 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud maksukorralduse seaduse § 33 muutmise seaduse eelnõu (23 SE). Ettepaneku poolt hääletas 50 ja vastu 42 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.
 
Õiguskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (32 SE). Ettepaneku poolt hääletas 48 ja vastu 42 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Eelnõu langes menetlusest välja.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside