Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu käsitles esimesel lugemisel valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), mille eesmärgiks on tagada töötukassa jätkusuutlikkus. Muudatustega hüvitiste skeemides soovitakse vähendada koormust töötukassa varadele. Eelnõu käsitleb muudatusi töötuskindlustuse regulatsioonis, mis peaksid jõustuma 1. juulil 2009. Muudatused on tehtud töötuskindlustushüvitise asendusmäärades töötuse korral ja omal algatusel või poolte kokkuleppel töö- või teenistussuhte lõpetanud kindlustatute töötuskindlustushüvitise jõustumises. Eelnõuga lükatakse edasi omal soovil või poolte kokkuleppel töölt lahkunutele töötuskindlustushüvitise maksmine kuni aastani 2013. Töötuskindlustushüvitis väheneb esimesel sajal päeval võrreldes 17. detsembril 2008 vastu võetud seadusega 70%-lt 50%-le ning alates 101. päevast kuni 360. päevani 50%-lt 40-le%. Riigikogu liikmetel oli ettekande teinud sotsiaalminister Hanno Pevkurile hulgaliselt küsimusi. Seoses Riigikogu istungi tööaja lõppemisega jäi küsimuse käsitlus pooleli. Jätkatakse homsel istungil. 

Riigikogu ei võtnud vastu Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsust „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega“ (498 OE). Sellega sooviti peatada lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi uute kaevelubade menetlemine ajani, kuni valmib looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riiklik arengukava. Eelnõu poolt hääletas 38 saadikut. Vajalik oli 51 poolthäält.
                       
Valitsus võttis algatajana menetlusest tagasi karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (467 SE).
 
Õiguskomisjon võttis algatajana menetlusest tagasi perekonnaseaduse eelnõu (515 SE) ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE).
 
Ülejäänud teisipäevasel istungil käsitlemata jäänud eelnõud tulevad arutusele kolmapäevasel istungil.
 
Töönädala päevakord on internetis siin:             
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus                       
Tagasiside