Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on korrastada erakonna rahastamisega seotud aruandluse tehnilist normistikku, mis on aluseks erakondade poolt ühtse ja selge aruandluse esitamiseks. Muudatustega viiakse erakonnaseaduses kasutatavad raamatupidamislikud terminid ja põhimõtted kooskõlla üldise finantsarvestusliku terminoloogia ja põhimõtetega ja sätestatakse aruandlusele ühtne veebipõhine vorm, mis muuhulgas vähendab ka aruandlusega seotud halduskoormust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Riigikaitsekomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda esitatud otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO alalise merejõudude grupi koosseisus” eelnõu (377 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt saab 2013. aastal kasutada NATO alalise merejõudude grupi SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1) koosseisus kuni 15 kaitseväelast. Eesti kaitseväelased osalevad operatsioonidel Saksamaa Liitvabariigile kuuluvatel sõjalaevadel. Eesti kaitseväelaste ülesannete hulka kuuluvad, lisaks tavapärastele meresõiduga kaasnevatele meeskonnategevustele, laevade turvalisuse tagamine, seda vastavalt operatsioonide Ocean Shield ja Active Endeavour rahvusvahelisele mandaadile, et tuvastada piraatlusega tegelevaid laevu. Eelnõu suunati teisele lugemisele. 

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (370 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt nimetatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Erki Noole asemele Liisa-Ly Pakosta. Vahetus toimub seoses Noole lahkumisega komisjonist ja asumisega keskkonnakomisjoni esimeheks. Eelnõu suunati teisele lugemisele. 

Kultuurikomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (343 SE) esimene lugemine. Eelnõu algatamise tingis õiguskantsleri ettepanek viia nimetatud seadus kooskõlla põhiseadusega. Õiguskantsleri ettepaneku kohaselt on erakooliseaduse § 15 lõige 1 põhiseadusega vastuolus osas, milles see lubab avalikule võimule kuuluvas erakoolis anda eestikeelse õpetuse asemel õpetust muus keeles eelnevalt kontrollimata, kas võõrkeelse hariduse andmisel on riik taganud igaühe õiguse saada eestikeelset õpetust. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Eesti Keskerakonna fraktsioon tegid  ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 31 poolt, 50 vastu. Eelnõu suunati teisele lugemisele. 

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Rainer Vakra, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti ja Riigikogu nelja fraktsiooni poolt esitatud otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (368 OE) esimene lugemine. Eelnõu näeb ette Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise VEB fondiga seotud toimingute väljaselgitamiseks. Eelnõu kohaselt on komisjoni liikmed Andres Anvelt, Aivar Riisalu, Väino Linde, Marko Pomerants ja Rainer Vakra ning asendusliikmed Neeme Suur, Heimar Lenk, Kalle Jents, Priit Sibul ja Deniss Boroditš. Komisjoni ülesanne on välja selgitada Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimise ja 1993-2012 jooksul sooritatud toimingutega seotud asjaolud. Eelnõu suunati teisele lugemisele. 

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (333 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 43, vastu 31. Eelnõu langes menetlusest välja. 

Rahanduskomisjoni esitatud stabiliseerimisreservi nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise otsuse eelnõu (371 OE) arutelu lükkus järgmise nädala täiskogu istungi päevakorda. 

Istungi stenogramm.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside