Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:

Riigikaitsekomisjoni 19. veebruaril algatatud Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõuga (597 SE) muudetakse veteranipäev 23. aprillil lipupäevaks.

2012. aasta detsembris valitsuse heaks kiidetud „Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas“ järgi tähistatakse veteranipäeva 23. aprillil. Veteranipäevaga tänatakse ja tunnustatakse mehi ja naisi, kes on Kaitseväe koosseisus osalenud Eesti riigi sõjalisel kaitsmisel. Tunnustatakse ka neid, kes on Kaitseväe koosseisus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel osalenud kas rahvusvahelisel või kollektiivse enesekaitse operatsioonil. Samuti tunnustatakse neid, kes on Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu tegevliikmena sõjaväelisel väljaõppel kaotanud püsivalt töövõime. Need inimesed on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse ülesehitamisele ja kindlustamisele, mistõttu on nende tunnustamine olulise tähtsusega Eesti riigile ja rahvale.

Läbirääkimistel võttis sõna Aivar Riisalu.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni 17. veebruaril algatatud koduomanike maamaksuvabastust laiendav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (596 SE) laiendatakse kehtivat koduomanike maamaksuvabastust.

Esiteks, senised kodualuse maa maksuvabastuse pindalalised piirangud asulas ja tiheasustusega alal 0,15 ha ning mujal 2 ha, kohaldatakse iga ühis- ja kaasomaniku kohta eraldi, mitte enam ühiselt. See lõpetab korteriomandite omanike ning kinnisasja ühis- ja kaasomanike ebavõrdse kohtlemise tulenevalt omandivormist. Teiseks, kodualune liitsihtotstarbega maa, mille hulka kuulub elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlvik, vabastatakse maamaksust ka sellise maa muude sihtotstarvete osas senistes pindalalistes piirangutes kõikide sihtotstarvete peale kokku.

Läbirääkimistel võtsid sõna Kadri Simson ja Sven Sester.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 27. märtsil esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (634 OE), näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Andres Anvelti asemele Rein Randver ja Helmen Küti asemele Jaak Allik. Samuti tehakse ettepanek nimetada komisjoni asendusliikmeks Rein Randveri asemel Kalvi Kõva ning Jaak Alliku asemel Kalev Kotkas. Liikmete vahetuse tingib Andres Anvelti asumine justiitsministriks ning Helmen Küti asumine sotsiaalministriks.

Riigikogu otsustas esimesel lugemisel tagasi lükata Riigikogu liikme Andres Herkeli 15. jaanuaril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE).

Hääletus: poolt 56 ja vastu 15 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside