Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

 

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati kultuurikomisjoni algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt täiendatakse välismaalaste seadust uue paragrahviga: riiklikult tunnustamata õppekava alusel õppimiseks elamisloa andmine. Seadusmuudatuste eesmärk on lahendada välisüliõpilaste Eestisse õppima asumise probleemid, mis on tekkinud seoses kõrgharidustaseme õppekavade üleminekuhindamisega ja elamisloa õppimiseks taotlemisel nõutava õppekavade riikliku tunnustatusega. Eelnõu vastuvõtmisel kaotatakse takistused välisüliõpilaste Eestisse õppima asumiseks doktoriõppe ja rahvusvahelise suunitlusega magistriõppe õppekavadele, millel ei ole, tulenevalt kõrgharidusetaseme õppekavade üleminekuhindamisest, veel riiklikku tunnustatust. Välisüliõpilaste kaasamine Eesti magistri- ja doktoriõppesse võimaldab tõsta Eesti kõrghariduse konkurentsivõimet regioonis, muuta Eesti kõrgkoolid tuntumaks ning tõsta seeläbi huvi Eestis õppimise ja töötamise vastu. Välisüliõpilaste kaasamine Eesti doktoriõppesse aitab toetada ülikoolide aktiivset osalust rahvusvahelises teadmisringluses ja parandada välismaise täiendava kompetentsi kaasamisega siinse doktoriõppe ja teaduse kvaliteeti. Välisüliõpilaste õpirände toetamine magistri- ja doktoriõppes aitab kaasa senisest enam kvalifitseeritud tööjõu värbamisele Eestisse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

Riigikogu nimetas Eesti esindajaks Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomiteesse Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase (735 OE). Rõivas esindab Eestit Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitees 2010. aasta 1. juunist kuni 2012. aasta 31. maini. Otsuse poolt hääletas 64 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside