Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu teisipäevasel istungil läbis teise lugemise põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE), mille eesmärk on langetada valimisiga kohalikel valimistel 16. eluaastale.

Eelnõuga langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele, mis jõustus 13. augustil 2015. Eelnõu muudatuse kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt 16-aastased.

Eelmise aasta 10. novembri täiskogu istungil jäi samasisuline eelnõu (42 SE) vastu võtmata, kuna eelnõu ei saanud seadustamiseks vajalikku 51 poolthäält.

Läbirääkimistel sõna võtnud Martin Helme tegi Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada.

Hääletus: 33 poolt, 57 vastu ja 2 erapooletut Riigikogu liiget, seega eelnõu teist lugemist ei katkestatud.

Riigikogus langes esimesel lugemisel menetlusest välja kaks eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE). Eelnõu eesmärk oli taastada riiklik koolitoetus, mis oleks taganud osaliselt kooliaasta algusega seonduvad kulud koolitarvetele. Eelnõu nägi ette maksta koolitoetust üks kord aastas lisatoetusena 100 euro ulatuses lapse kohta.

Sotsiaalkomisjoni liikme Maire Aunaste sõnul otsustas sotsiaalkomisjon teha ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, kuna peretoetustega tagatakse lapse kasvatamisega, sealhulgas õppimisega seotud kulude katmine regulaarselt. „Kuna praegu on Eesti Vabariigis võetud suund tõsta lapsetoetusi ja suureperetoetusi radikaalselt, siis toetaski sotsiaalkomisjon häältega 6 poolt ja 4 vastu valitsuse ettepanekut seaduseelnõu tagasi lükata,“ ütles Aunaste.

Läbirääkimistel Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Peeter Ernits toetas eelnõu.

Hääletus: poolt 49 ja vastu 38 Riigikogu liiget, seega eelnõu langes menetlusest välja.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE). Eelnõu eesmärk oli kehtestada lesepensioni määramise võimalus neile, kes on vanaduspensionieas ning kelle abikaasa, kellega on isik olnud vähemalt 16 aastat abielus ja kellega on ta koos kasvatanud vähemalt üht last, on selleks hetkeks surnud.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul ei toetanud sotsiaalkomisjon eelnõu, kuna lesepension on juba olemas toitjakaotuspensionina. Sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, hääletusel oli poolt 5 ja vastu 4 komisjoni liiget.

Läbirääkimistel Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Mihhail Stalnuhhin kutsus üles eelnõu esimest lugemist lõpetama ja teemat edasi arutama. Vabaerakonna nimel sõna võtnud Jüri Adamsi ei toetanud eelnõu.

Hääletus: poolt 53, vastu 35 ja erapooletuid 5 Riigikogu liiget, seega lükati eelnõu esimesel lugemisel tagasi.

Istungi stenogramm 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside