Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus oli täna arutusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena tööpuuduse sotsiaalsete mõjude leevendamine. Fraktsioonide nimel esinesid ettekannetega: Eesti Keskerakonna fraktsioon – Kadri Simson, Eesti Reformierakonna fraktsioon – Hanno Pevkur, Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon – Mai Treial, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsioon – Marek Strandberg, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon – Liisa-Ly Pakosta ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon - Eiki Nestor.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson kritiseeris oma ettekandes valitsust heites talle ette töötute arvu kiire lisandumise kui probleemi eitamist. Simson soovitas anda töötutele võimalus töötada juhutöödel ühes kuus kuni miinimumpalga ulatuses, ilma, et nad kaotaksid töötu staatuse. Samuti tuleks Simsoni arvates omavalitsustele kergemaks teha avalike tööde, näiteks lumekoristuse korraldamine ning töötukassa peaks välja töötama töötute vahendamise süsteemi ka eraisikutele, et neil oleks võimalik töötuid ametlikult palgata.
 
Sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutas oma kõnes, et töö kaotanud inimese esmane partner peab olema töötukassa. Töötukassa registreerib inimese ja annab seeläbi ravikindlustuse, ta tagab ka seeläbi töötutoetuse, nõustab tööle saamisel ning pakub erinevaid teenuseid. Pevkur tunnustas töötuskindlustussüsteemi ja koolituste pakkumise süsteemi loomist. Pevkur rääkis ka tööpraktika, tööharjutuse ja palgatoetuse süsteemi rakendamisest.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees Mai Treial märkis, et inimeste elukvaliteedi parandamiseks tuleks suurendada tööhõive võimalusi, juurdepääsu haridusele ja tervishoiule, tõsta ühiskonna turvalisuse taset, vähendada kuritegevust, pakkuda sotsiaalset kaitset, vähendada mõnede piirkondade mahajäämust. Ta soovitas soodustada osaajaga töötamist, peretoetuste tasakaalustamist, haridusvõimaluste ühtlustamist ning maksusoodustusi tööandjatele.
 
Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni aseesimees Marek Strandberg rõhutas, et töötusega kaasneb paratamatult inimese tervisekäitumise muutumine: muutub tarbitava toidu iseloom, kasvab stressitase, pikaaegne töötus viib paratamatult meeleolu muutustele ja langusele, mistõttu võib pikaaegne töötus olla ajendiks pöördumatutele tervisemuutustele. Srandberg märkis, et töökoha garanteerimine noorele inimesele võiks olla riigi poolt senisest märksa enam toetatud ning riiklik tellimus haridusele peab olema väga selgelt ja täpselt kavandatud. Srandberg tõi välja mõtte rööprahasüsteemi kasutusele võtust, mille rolliks on siduda ettevõtteid ja kogukondi ühiste probleemide lahendamiseks.
 
Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni liige Liisa-Ly Pakosta rääkis IRL ettepanekust koondada ühisosa ja eelarvekatet omavad ettepanekud ühisesse raskustes perede toetamise seadusesse. Pakosta sõnul tuleks riigi poolse toetuse ja abi puhul eelistada eelkõige lastega perekondi luues seadusandlikud võimalused, kus lastega pered oleksid vaesusse sattumise eest enim kaitstud.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eiki Nestor kõneles töötuskindlustushüvitise mõttest, töötukassas oleva raha mõistlikumast kasutamisest ja töötutoetuse võimalikust suurendamisest, palgatoetusega töökohtade lepingutingimuste parandamisest, aga ka sotsiaaltöökohtade loomise poliitikast.
 
Sõnavõttudega esinesid Urmas Reinsalu, Marika Tuus, Maret Maripuu ja Maret Merisaar.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside