Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis tänasel istungil teise lugemise eelnõu, mis sätestab selged reeglid tehnovõrgu talumistasu arvestamiseks ja maaomanikele senisest suurema hüvitise maksmise.

Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE) kohaselt on tehnovõrkude talumistasuks 7,5 protsenti rajatise aluse maa maksustamishinnast. Selline tasu aitab omanikul katta maamaksu kulusid ja mingil määral hüvitab ka saamata jäänud tulu.

Eelnõu sätestab koefitsiendid maa kasutamise kitsenduse ulatuse määramiseks, millest sõltub lõplik tehnovõrgu talumistasu suurus. Kui tegemist on maaga, mille sihtotstarbeline kasutamine on tehnovõrgu talumise kohustuse tõttu oluliselt kitsendatud, siis on kitsenduse sisuline ulatus 100 protsenti. Kui maa kasutamine on osaliselt võimalik, siis on kitsenduse sisuline ulatus 50 protsenti. Kui maa kasutamine ei ole oluliselt takistatud ja tehnovõrk on selle maa kasutamiseks vajalik, siis sellise kitsenduse eest talumistasu ei maksta.

Läbirääkimistel võttis sõna Külliki Kübarsepp Vabaerakonna fraktsioonist, kelle arvates eelnõu ei paku probleemile ammendavat lahendust.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Triinu Põdramägi, 631 6592
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside