Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lõpetati Riigikogu liikmete Tarmo Kõutsi, Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse eelnõu (41 SE) teine lugemine. Seadusmuudatus puudutab püsisustusega väikesaare alalisest elanikust kutselisele kalurile kalapüügiloa väljastamist viie või enama nakke- või raamvõrgu kasutamiseks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Lõpetati Vabariigi Valitsuse algatatud teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (91 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatused tingis vajadus muuta avalikult kasutatavate teede järelevalve osa teeseaduses ja ühtlustada see võimaluste piires ehitusseaduse järelevalve käsitlusega. Eelnõu oluline osa puudutab tunnelite miinimumohutusnõudeid ja elektroonilise teemaksusüsteemi koostalitusvõimet reguleerivate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide rakendamist. Samuti muudetakse mõningaid teehoiualaseid mõisteid seaduse selgemaks tõlgendamiseks, teede registrisse kandmiseks ning sätteid teetööde korraldamiseks, teede projekteerimiseks, ehituslubade väljaandmiseks ja teede kasutamise järelevalveks. Raudteeseadust muudetakse eesmärgiga parandada eelkõige liiklusohutust raudteeülesõidukohtades. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud rahvahääletuse korraldamise otsuse eelnõu Eesti Vabariigi osalemise kohta tuumaenergeetika arendamisel Ignalina tuumaelektrijaamas (87 OE). Ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 32 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside