Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE) esimene lugemine. Algatajate sõnul on eelnõu eesmärk hoida riiklike peretoetuste seaduse alusel makstav lapsetoetus ja toimetulekutoetus lahus. Eelnõuga soovitakse lõpetada olukord, kus toimetulekutoetuse taotlejad on lastetoetusest ilma jäetud. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Maaelukomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud Euroopa Liidu (EL) ühise põllumajanduspoliitika rakendamine seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatused on seotud Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud uue rakendusmäärusega, millega kehtestatakse nõukogu määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses asendatakse viited kehtinud määrusele asjakohaste viidetega uuele määrusele. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside