Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (777 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärgiks on sööda turuleviimise ja kasutamise nõuete kooskõlla viimine Euroopa Liidu määrusega ning erinevate söötade märgistamise nõuete kehtestamine. Samuti sätestatakse regulatsioon imporditava ja kõrgendatud saastumisohuga mitteloomse sööda üle järelevalve teostamiseks. Selleks on eelnõus tehtud muudatus, mille kohaselt teostatakse tõhustatud impordikontrolli kõrgendatud saastumisohuga sööda üle kas piiripunktis või imporditava sööda üle järelevalve teostamise kohas. Lisaks täiendatakse toiduseaduse alusel moodustatud uuendtoidukomisjoni (UTK) koosseisu söödavaldkonna asjatundjatega, sest UTK liikmetel tuleb anda hinnang geneetiliselt muundatud organismidest (GMO) toodetud toodete ning GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete ohutuse kohta, mida soovitakse kasutada toiduks ja söödaks. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside