Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise: 

Põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (201 SE) ülesanne on tagada põhiseadusega kooskõlas olev regulatsioon Riigikogu liikmete riigiosalusega äriühingute nõukogudes osalemiseks. Seadusemuudatus lähtub põhimõttest, et riigi osalusega äriühingu nõukogus tegutsemine on Riigikogu liikme lisafunktsioon, mis aitab tal paremini täita tema põhifunktsiooni. Keelatud on seejuures üksnes need tegevused, mis on vastuolus võimude lahususe põhimõttega või muul viisil võivad põhjustada Riigikogu liikme tegevuses huvide konflikti. Eelnõu kohaselt ei või Riigikogu liige oma volituste ajal töötada riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse isiku juhina ega juhatuse liikmena. Riigikogu liige võib olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige, esindades riiki kui omanikku või asutajat. Riigikogu liikme nimetab nõukogu liikmeks ja vabastab nõukogu liikme kohustest asjaomase ministri ettepanekul Riigikogu majanduskomisjon. Riigikogu liikme töö eest nõukogu liikmena makstakse tasu teiste nõukogu liikmetega samadel alustel ja korras. Riigikogu liige annab oma tegevusest nõukogu liikmena aru teda nimetatud Riigikogu komisjonile. Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon ning Isamaaliidu ja Res Publica Liidu fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 26 poolt, 46 vastu. Eelnõu jäi menetlusse. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE), millega soovitakse tagada hambaproteeside hüvitis ka töövõimetuspensionäridele, toitjakaotuspensionäridele, rahvapensionäridele, väljateenitud aastate pensioni ja soodustingimustel vanaduspensioni saavatele isikutele. Praegu saavad seda hüvitist vaid vanaduspensionärid. 

Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (226 OE) näeb ette nimetada komisjoni liikmeks senine asendusliige Maret Merisaar. Komisjoni senine liige Aleksei Lotman aga nimetada komisjoni asendusliikmeks Maret Merisaare asemel. 

Istungi stenogrammi leiad siit

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside