Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (497 SE) esimene lugemine. Eelnõuga soovitakse kehtestada lapsehooldustasu üle kaheksa-aastast last kasvatavatele vanematele juhul, kui nad on jäänud töötuks. Eelnõu kohaselt saaksid nad lapsehooldustasu kogu töötukassas töötuna arveloleku perioodi. Eelnõu eesmärgiks on leevendada töötuks jäänud lastega perede majanduslikku olukorda ja tagada neile tingimused majanduslikuks toimetulekuks vähenenud sissetulekute tingimustes. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE) esimene lugemine. Eelnõuga soovitakse piirata kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel teostatavat uuendusraiet ja lageraiet. Seaduse eesmärgiks on tagada kaitsealade piiranguvööndites ja hoiualadel metsade bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (478 SE). Ettepaneku poolt hääletas 49 ja vastu 41 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja. Rahanduskomisjon kui juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (520 SE). Ettepaneku poolt hääletas 49 ja vastu 35 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes eelnõu menetlusest välja.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside