Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu teisipäevasel istungil läbis esimese lugemise Riigikogu otsuse eelnõu, millega moodustatakse parlamendi probleemkomisjon riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõus (368 OE) peetakse riigireformi all silmas avaliku võimu ümberkorraldamist, mis on oluline protsess selle jätkusuutlikkuse tagamiseks. Avalik võim hõlmab nii keskvõimu kui ka kohalikke omavalitsusi. Kuna haldusreform puudutab kohalikke omavalitsusi, siis see on üks osa riigireformist.

Eelnõu kohaselt on komisjonil järgmised ülesanded: jälgida ning analüüsida haldusreformi ja regionaalhalduse ümberkorraldamise elluviimist ja neile seatud eesmärkide saavutamist; teha ettepanekuid avaliku võimu ümberkorraldamiseks koos selle täidetavate funktsioonide ja ülesannete ülevaatamisega; hinnata avaliku võimu ümberkorraldamise eesmärgi täitmiseks läbiviidavate tegevuste mõju ja jätkusuutlikkust; teha ettepanekuid Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele ning algatada vajadusel seadusandlikud muudatused.

Eelnõu algataja esindaja Ivari Padari sõnul on komisjonil õigus nõuda Vabariigi Valitsuselt ja täidesaatva riigivõimuasutustelt oma tööks vajalikke andmeid ning kutsuda komisjoni teavitamiseks ja nõustamiseks komisjoni istungile osalema valitsuse liikmeid, valitsusasutuste ametnikke ja teisi isikuid.

Eelnõu näeb ette, et komisjon esitab tegevuse lõpetamisel Riigikogule lõpparuande oma tegevusest. Komisjoni volitused kestavad XIII Riigikogu volituste lõpuni. Probleemkomisjoni koosseisus on esindatud kõikidest Riigikogu fraktsioonidest üks liige ja üks asendusliige.

Läbirääkimistel Vabaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Jüri Adamsi hinnangul ei ole probleemkomisjoni moodustamine kõige parem ja mõistlikum viis, kuidas selle küsimusega tegelda.

Mart Helme Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist sõnas, et probleemkomisjoni moodustamisest ei ole kasu, vaid sellega kulutatakse maksumaksja raha. Helme hinnangul ei ole komisjonil visiooni ega sätestatud eesmärki.

Urmas Kruuse Reformierakonna fraktsioonist ütles, et riigi reformimine on laiemas võtmes vajalik. Samas ta avaldas kahtlust, et sellisel viisil, nagu probleemkomisjoni moodustamine, on seda võimalik teha.

Riigikogus lükati tagasi üks eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (325 SE) sooviti luua tõhus sanktsioon, et takistada erakondade eelarve miinusesse minekut ning võlgu tehtud valimiskampaaniaid. Eelnõu nägi ette, et kui erakonna netovara väärtus majandusaasta lõpu seisuga on kaks aastat järjest negatiivne, siis riigieelarvelise toetuse maksmine peatatakse kaheks aastaks.

Eelnõu algataja esindaja Andres Herkeli sõnul rahastatakse Eestis parlamenti kuuluvaid erakondi riigieelarvest rohkem kui teistes Euroopa riikides, kuid samas pole raha kasutamisele seatud olulisi piiranguid ega sihtotstarvet.

Põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa andis ülevaate põhiseaduskomisjonis toimunud arutelust ning ütles, et komisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Läbirääkimistel Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Mihhail Stalnuhhin püstitas oma sõnavõtus täiendavaid küsimusi erakondade rahastamise kohta.

Vabaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Jüri Adams toetas eelnõu.

Hääletustulemus: 44 poolt, 8 vastu ja 4 erapooletut Riigikogu liiget. Seega eelnõu lükati esimesel lugemisel tagasi.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside