Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolör Mihkel Oviir esines täna Riigikogu ees ettekandega seoses Riigikogule esitatud ülevaatega riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2010. aastal. Oviiri sõnul vaatas Riigikontroll muuhulgas süvitsi läbi riigi majandusaasta koondaruandes 5 ministeeriumi tegevusaruanded: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, keskkonnaministeerium ning siseministeeriumi tegevuse, mille puhul selgus, et nende viie ministeeriumi valitsemisalas on Eestil kokku kaks muret – esiteks, Riigikantselei ei kinnitanud ühte eurorahaprogrammi ja teiseks, et vanemlike hoolitsuseta laste arv on kasvanud. Oviiri väitel ei leidunud seal sõnagi töötusest, vaesusest, murest tervishoiu või majanduse konkurentsivõime pärast. Riigikontrolör püstitas küsimuse: „Milliseid tulemusi saavutas riik meie kõigi raha abiga vaesuse ja töötuse vähendamisel, ravijärjekordade lühendamisel või majanduse konkurentsivõime kasvu toetamisel?“ Ta jätkas: „Rahandusministeerium on valinud aruandesse vaid positiivse. Need 68 eesmärki ja olulist tegevust, mis eelmisel aastal neis viies valitsemisalas saavutamata jäid, teie ette lihtsalt ei jõudnud.“ Oviir rõhutas, et tegevusaruanne peab olema seotud rahaga ehk seal peab olema selgelt näha, mille tarvis ja kui palju on Riigikogu raha eraldanud ja mida selle raha eest on saavutatud. Samuti peaks seal kajastuma põhjused, miks seatud eesmärgid saavutamata jäid. Riigikontrolör pöördus Riigikogu poole palvega nõuda valitsuselt, et nad hindaksid oma tegevuse mõju ja annaksid sellest ausalt aru. Ta ärgitas Riigikogu liikmeid valitsuselt küsima, millised probleemid esinevad tervishoius, tööturul, majanduses ja inimeste hakkamasaamises ning selgitama, mida nad murede lahendamiseks teinud on ja milliseid tulemusi saavutanud.

Viimaste aastate riigieelarvete analüüsidele tuginedes juhtis Oviir tähelepanu asjaolule, et seadusega kinnitatud kulud on väga kiirelt kasvanud. Peamiselt on tegemist sotsiaal- ja ravikindlustuse kuludega, mis on suurenenud kiiremini kui riigi tulud. Kui riigieelarve tulud on viimase viie aastaga kasvanud 29%, siis fikseeritud kulud on kasvanud üle kahe korra kiiremini ehk 62%. Käesoleval aastal moodustavad seadusega kinnistatud kulud ligikaudu 75% kõigist kuludest. Oviir hoiatas, et sääraselt kasvavaid kulusid ei saa lõputult rahastada.
 
Oviir rääkis veel Euroopa võlakriisi seostest Eesti riigi raha kasutamisega, riigi äriühingute rahaküsimustest, investeeringutest, Euroopa Liidu fondide raha kasutamisest, demograafiliste protsesside mõjust maksutuludele.
 
Fraktsioonide nimel esinesid antud küsimuses sõnavõttudega Annely Akkermann, Neeme Suur ja Mihhail Stalnuhhin.
 
 
Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli otsuse “Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE) esimene lugemine. Arutelu jätkub homme, 19. oktoobril kell 14 algaval istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside