Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel istungil oli õiguskomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu teemal „Rahapesu tõkestamise probleem“. Ettekande tegid õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ja vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets.

Jaanus Karilaid ütles oma ettekandes, et riigihalduse funktsioneerimises on tõsiseid vigu. „Riigikogu ülesanne on säärased vead ära parandada ja riik paremini funktsioneerima panna,“ lausus ta. „Tahame ausat ja avatud diskussiooni, mis aitaks meil tugevamaks saada ja edaspidi tõhusamalt ja ausamalt riigina toimida,“ lisas Karilaid. Tema sõnul on Danske panga juhtumis kolm aspekti: finantsiline, juriidiline ja poliitiline. „Esimeses, finantsilises aspektis vajame selgust. Teises, juriidilises aspektis vajab Riigikogu seadusandlikke algatusi. Ja kolmandas, poliitilises aspektis vajame me ka poliitilist vastutust,“ lausus Karilaid.

Jaanus Karilaid. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Rahapesu tõkestamise probleem“ arutelu. Foto: Erik Peinar / Riigikogu Kantselei

Kristi Raik andis ülevaate rahvusvahelise rahapesuga seotud julgeolekuohtudest. „Rahapesu õõnestab meie majandussüsteemi ja õigusriigi usaldusväärsust nii oma kodanike kui ka välisvaatlejate silmis. Musta rahaga kaasneb korruptsioonioht ja võimalus kasutada seda raha poliitilise survestamise vahendina,“ rääkis Raik. Ta rõhutas, et rahapesu on üks riikideülese kuritegevuse vorme, mida hallatakse põhiliselt rahvuslikul tasandil. „Selleks, et võidelda piire ületavate probleemidega ja kuritegevusega, sh rahapesuga, on mõistagi vaja piire ületavat koostööd,“ sõnas Raik. Ta lisas, et peale siseriiklike meetmete tuleb Eestil tegutseda aktiivselt läbi Euroopa Liidu, et rahvusvaheline rahapesu oleks tulevikus raskemini teostatav.

Kristi Raik. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Rahapesu tõkestamise probleem“ arutelu. Foto: Erik Peinar / Riigikogu Kantselei

Kilvar Kessler rääkis Finantsinspektsiooni praktikast rahvusvahelise rahapesu asjades. Tema sõnul pole praegune Eesti karistusõiguse väärtegude ja väärmenetluse osa finantssektorile sobiv, kuna aegumine on lühike, menetlus juriidilise isiku puhul väga keerukas või kallis ja karistusmäärad väiksed. Kessler ütles, et Eestisse võiks luua rahapesu strateegilise analüüsi keskuse, samuti on tema sõnul Euroopa Liidul vaja rahapesu tõkestamise eest vastutavat asutust. „See võimaldaks võib-olla paremini korraldada informatsiooni piiriülest vahetamist, see võimaldaks paremini mõõta erinevate osapoolte tegevuse kvaliteeti,“ lausus Kessler.

Kilvar Kessler. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Rahapesu tõkestamise probleem“ arutelu. Foto: Erik Peinar / Riigikogu Kantselei

Maria Mägi-Rohtmetsa sõnul on Danske panga juhtum äärmiselt taunitav, aga samas on hea, et see on pannud poliitikuid, ühiskonnaliikmeid, pangatöötajaid ja Finantsinspektsiooni töötajaid mõtlema finantsturu usaldusväärsusele ja läbipaistvusele. Mägi-Rohtmets ütles, et õige ja õiglase järelevalve tagamiseks finantsturul on praegune õigus enamasti piisav, kuid see pole kõigile päris selgelt arusaadav. „Soovin väga, et õigusselguse huvides oleks sõnastus parem,“ lausus Mägi-Rohtmets. Danske panga juhtumist rääkides ütles vandeadvokaat, et selle mõju riigi usaldusväärsusele ja mainele on olemas ja see on kahjulik.

Maria Mägi-Rohtmets. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Rahapesu tõkestamise probleem“ arutelu. Foto: Erik Peinar / Riigikogu Kantselei

Läbirääkimistel võtsid sõna Jürgen Ligi (RE), Jaanus Karilaid (KE), Martin Helme (EKRE), Külliki Kübarsepp (EVA), Raivo Aeg (I), Oudekki Loone (KE), Artur Talvik, Jüri Adams (EVA), Arto Aas (RE), Valdo Randpere (RE) ja Peeter Ernits.

Riigikogu muutis ühe probleemkomisjoni koosseisu:

Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ (732 OE). Otsuse poolt hääletas 54 saadikut, vastu oli üks ja erapooletuks jäi seitse Riigikogu liiget.

Otsusega nimetati Maire Aunaste asemel rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni liikmeks Helir-Valdor Seeder. Probleemkomisjoni asendusliikmena jätkab Priit Sibul. Probleemkomisjoni kuuluvad veel esimees Siret Kotka-Repinski, aseesimees Raivo Põldaru ning liikmed Yoko Alender, Monika Haukanõmm ja Heljo Pikhof.

Kolme eelnõu esimene lugemine lükkus homsele:

Tänaseks kavandatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) ja Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE) esimene lugemine on homsel istungil.

Fotod istungilt.

Istungi stenogramm.

Istung lõppes kell 13.59.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside