Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE) teine lugemine. Seadusmuudatused on seotud arst-residentidega seonduvate kulutuste üleviimisega haridus- ja teadusministeeriumi eelarvest sotsiaalministeeriumi eelarvesse. Residentuur ei ole rahvusvahelises hariduskulutuste võrdluses käsitletav kõrgharidussüsteemi osana, kuna arst-residendid ei ole üliõpilased ja nende formaalne hariduslik kvalifikatsioon pärast residentuuri lõpetamist ei tõuse. Käesolev seaduseelnõu muudab palgakujundamise mehhanismi paremaks, tagades palgapoliitika ja –kokkulepete ning eelarve planeerimise ja residentuuritellimuse ühtsuse. Muudatuste rakendumisel kaasneb samuti vastavate ministeeriumide valitsemisala ülesannete korrastamine ning tööaja efektiivsem kasutamine. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE) esimene lugemine. Eelnõu väljatöötamine tulenes vajadusest luua õiguslikud alused riikliku investeeringute programmi „Igale lapsele lasteaiakoht” realiseerimiseks. Programm soodustab uute lasteaiakohtade ehitamist ja olemasolevate lasteaedade renoveerimise toetamist. Muudatused annavad võimaluse valitsuse määrusega kehtestada kohalike omavalitsuste omaosaluse tingimused ja toetuse tagastamise tingimused, anda toetuse rakendamine üle sihtasutusele, näha ette vahendid toetussummade administreerimiseks ning võimaldada valitsusel kehtestada mitmeaastane investeeringute kava. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE) esimene lugemine. Eelnõuga kaotatakse diskrimineeriv vanuseline piirang (65 aastat) riigikontrolöri ametis töötamiseks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on jätta perioodiliste väljaannete edastamine välja universaalse postiteenuse koosseisust. Universaalse postiteenuse osutajale pannakse kohustus tagada oma postivõrgu vahendusel perioodiliste väljaannete edastamine üle Eesti, samuti kohustus tagada väljaande saajale kättetoimetamine kuuel päeval nädalas üks kord päevas. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 43, vastu 38 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (81 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkatakse homme, kolmapäeval kell 14 algaval istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside