Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Majanduskomisjoni ettepanekul katkestati Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse eelnõu (597 SE) teine lugemine. Seadusmuudatuste eesmärk on universaalteenust pakkuvate ja turgu valitsevate ettevõtete hinnakujundusest lähtuvalt tarbija parema kaitse tagamine. Seadusmuudatused puudutavad kaugkütteseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust ning karistusseadustikku. Selle saavutamise vahendid on algatajate sõnul kindlaks määratud põhjendatud tulukuse määrad, ettevõtjate kohustus algatada hindade langetamine kui sisendhinnad või muud tootmiskulud muutuvad, konkurentsiameti õigus ajutiste hindade kehtestamiseks, konkurentsiameti õigus kontrollida soojatootjate ning 52 suurema vee-ettevõtja tegevust ning ka karistused olulise rikkumise eest. Arutelu käigus lisati eelnõusse soojusettevõtja kohustus kooskõlastada konkurentsiametiga müüdava soojuse piirhind igale võrgupiirkonnale eraldi. Olulist tähelepanu on eelnõus pööratud veeteenuse hinna kehtestamisele, hinnaregulatsioonile ja vastutusele, samuti sellega seotud järelevalvele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse § 24 muutmise seaduse eelnõu (752 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on kehtestada kinnisasja valdajale kohustus teatada kaitstaval loodusobjektil kehtivatest kitsendustest isikutele, kes viibivad kinnistul kinnisasja valdaja korraldusel, tehes seal näiteks kinnisasja valdaja tellitud töid või osutades teenust töövõtulepingu alusel. Algataja kinnitusel tuleneb see vajadusest tagada kaitstavatele loodusobjektidele tõhusam kaitse. Eelnõu suunati teisele lugemisele
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu (722 SE) esimene lugemine. Seaduses sätestatakse plastkoti mõiste: plastkott on kott, mille kasutuseesmärk on kauba mahutamine selle kaasa võtmiseks müügikohast ning mille massist moodustab plast rohkem kui poole. Plastkoti aktsiisimäär on 3 krooni aktsiisikauba ühiku kohta. Samuti on eelnõus sätestatud aktsiisivabastuse ja arve pidamisega seonduv. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside