Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:
 
77 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (793 SE), millega kehtestatakse ühised eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, väljasaatmisel, kinnipidamisel ja sissesõidukeelu kohaldamisel, tagades sealjuures Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega tunnustatud isikute põhiõiguste kaitse.
                       
80  poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse ning euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seadus (811 SE), mis suurendab ettevõtluslaenude laenutagatiste piirmäära 500 mln krooni võrra. Samuti laiendati tagatise saajate ringi, et kaotada samal liisinguteenuste turul tegutsevate finantseerimisasutuste ebavõrdne kohtlemine.
                       
Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Maaelu vajab uusi sihte“ arutelul tegid ettekanded Eesti Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, Soome Kymenlaakso maakonna Eesti esinduse juht Pekka Linnainen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Aavo Mölder ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Arvo Sarapuu.
 
Savisaar märkis, et vastutustundlik valitsus ei tohi maaelu püsimise ja arengu küsimustes olla passiivseks kõrvalseisjaks, vaid maaelu arengule aktiivselt kaasa aitama nii oma eelarve- ja maksupoliitikaga kui ka organisatsioonilise korraldusega vajalike programmide ja teadusuuringute rahastamisel. „Praegu võib tähele panna, et süvenevad lõhed piirkondade tööhõives, noorte haridusvõimalustes, esmavajalikus tervisekaitses ja muudes igapäevastes olulistes valdkondades,” ütles Savisaar. Tema sõnul võimendab ääremaastumist igapäevase kohaliku elu korraldamiseks hädavajaliku raha vähenemine ja valdade ja linnade eelarvete teadlik nõrgestamine. Savisaar selgitas, et selle paratamatu tagajärg on ühelt poolt külade tühjenemine ja noorte lahkumine maalt, teiselt poolt aga rahvastiku ülemäärane sundlinnastumine või väljaränne. „See aga tähendab kogu Eesti majandusliku, sotsiaalse ja demograafilise arengu tasakaalust väljaviimist. Tähendab samuti täiesti uute majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide ülemäärast kuhjumist nii maal kui ka tiheasustusega piirkondades ja üldkokkuvõttes elukvaliteedi langust kogu riigis,” märkis Keskerakonna esimees.
 
Linnainen tutvustas Soome kogemust maaelu probleemide lahendamisel ja kavandatud reformide eesmärke. Regionaalhalduse reformide eesmärgiks on kolm asja: eraldi arendustegevus, eraldi järelevalve ja seaduste elluviimise ülesannete viimine regionaalse kohaliku halduse tasandile.
 
Mölder märkis, et põllumajanduse olukorda peab põhjalikumalt analüüsima, tuues välja sektori nõrkused ja võimalused. Ta pidas oluliseks analüüsi tulemuste toomist tarbijani, et vältida maa ja linna võõrandumist. Konkreetsete meetmetena nägi Mölder vajadust toiduainete käibemaksumäära vähendamist Eestis 10% lähedaseks, samuti põllumajanduses kasutatava diiselkütuse aktsiisimäära vähendamist. Mölder kõneles ka otsetoetuste väljamaksmisega seotud probleemidest.
 
Sarapuu käsitles Paides toimunud Maarahva Kongressil vastuvõetud otsustega seotud küsimusi. Ta tõi välja ettepanekud maaelu parendamiseks investeeringute, otsetoetuste, maksupoliitika ja organisatsiooniliste ümberkorralduste kaudu.
 
Läbirääkimistel võtsid sõna Kaia Iva, Aleksei Lotman, Kalev Kotkas, Rein Aidma, Arvo Sarapuu,  Jaanus Marrandi, Ester Tuiksoo ja Marek Strandberg.
 
Riigikogu ei arutanud õiguskomisjoni algatatud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE) seoses tööaja lõppemise tõttu. Eelnõu on arutusel järgmisel töönädalal.
 
Istung lõppes kell 13.02.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside