Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus vastasid arupärimistele sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja kliimaminister Kristen Michal.

Riigikogu liikmete Rain Epleri, Helle-Moonika Helme ja Rene Koka esitatud arupärimisele Eesti liikluse olukorra kohta (nr 593) vastas kliimaminister Kristen Michal.

Arupärijad soovisid teada, kuna eelarves on teedehoolduse raha vähendatud, siis milline on ministeeriumi ja ministri nägemus plaani kohta juhuks, kui raha otsa saab.

Michal ütles, et RES-i 2024–2027 läbirääkimiste tulemusel suunati teehoidu kokku 680,5 miljonit eurot. „Võrreldes eelmise teehoiukavaga, see oli aastast 2023 kuni 2026 planeeritud, on järgmise nelja aasta teehoiukavas riigieelarve osakaal 76 miljonit suurem. Vähenenud on välisvahendite osakaal, kuid uue perioodi eelarve kokku on siiski 37 miljonit suurem. Vahepeal on lisandunud ka militaarse mobiilsuse rahastust täiendav tee-ehituse raha,“ märkis minister.

Teehoiu korraldamise põhimõtted, kasutatavad metoodikad, teehoiuks eraldatud vahendite maht aastate lõikes on sätestatud Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud riigiteede teehoiukavas 2024–2027. „Seda uuendatakse igal aastal vastavalt riigi eelarvestrateegiale,“ selgitas Michal. Liiklusohutuse parandamiseks teeb Transpordiamet järjepidevalt tööd liiklusohtlike lõikude ja ristmike väljaselgitamiseks ning ümberehitamiseks.

Ta juhtis tähelepanu, et ehitusseadustiku § 92 kohaselt täidab riigiteedel tee omaniku ülesandeid Transpordiamet. Ehitusseadustik sätestab tee omanikule konkreetsed nõuded, mis puudutavad tee ohutut planeerimist, projekteerimist, ehitamist, seisundit ning vastavat riikliku järelevalve teostajat. „Transpordiamet täidab tee omaniku ülesannete täitmisel seaduse nõudeid, mistõttu Kliimaministeerium ei ole näinud alust kõnealuses küsimuses teenistusliku järelevalve algatamiseks,“ ütles minister.

Michal vastas veel arupärimisele riigiteede liikluskorralduse kohta (nr 608). Minister ei pidanud vastama arupärimisele Eesti elamufondi renoveerimise (nr 592) kohta, kuna arupärijate esindajat polnud kohal.

Riigikogu liikmete arupärimisele vägivallaohvrite abistamise kvaliteedi tagamise (nr 428) ja perevägivalla ohvrite ja nende lastele vaimse tervise toe pakkumise kohta Lääne-Virumaal (nr 489) vastas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu juhatus kinnitas Riigikogu liikme Urve Tiiduse asumise keskkonnakomisjoni liikme kohale.

Vabas mikrofonis võttis sõna Rain Epler.

Istung lõppes kell 16.56

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside