Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) teine lugemine. Seaduseelnõu eesmärk on huvikooli, kutseõppeasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori ning koolieelse lasteasutuse juhatajaga sõlmitavad töölepingud muuta määramata ajaks sõlmitud töölepinguteks. Eelnõuga muudetavates seadustes tunnistatakse kehtetuks sätted, mis lubasid sõlmida direktori või juhatajaga töölepingu tähtajaga kuni viis aastast.

Keskkonnakomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE). Ettepaneku poolt hääletas 41 ja vastu 16 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Istungi stenogramm on siin:

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside