Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu käsitles tänasel istungil eelnõu, mis puudutab kohalike omavalitsuste valimistel kandideerijate keeleoskust. Samuti arutati eelnõu, mille eesmärk on piirata välisriikide kodanike hääleõigust kohalikel valimistel.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE) eesmärk on tagada, et kohalike omavalitsuste volikogude töö toimuks eesti keeles. Eelnõu järgi peaks kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad isikud oskama eesti keelt C1-tasemel.

Eelnõu tutvustanud Anti Poolamets toonitas, et kohalike omavalitsuste volikogude töökeel võib seaduse järgi olla vaid eesti keel, kuid paljude volikogude liikmed ei valda paraku siiani eesti keelt või ei kasuta seda.

Põhiseaduskomisjoni esindaja Katrin Kuusemäe ütles komisjoni istungil toimunud arutelu avades, et eelnõust ei ilmne, miks peetakse volikogude puhul vajalikuks just C1-keeleoskuse taseme kehtestamist ning samuti puuduvad eelnõus keeletaseme tõendamise kord ja järelevalvega seotud sätted.

Läbirääkimistel võtsid sõna Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Tõnis Lukas Isamaa fraktsiooni nimel.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas üheksa ja vastu 18 Riigikogu liiget. Seega ei leidnud ettepanek toetust ja eelnõu esimene lugemine lõpetati.

Üks eelnõu langes menetlusest välja

Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõuga (10 OE) sooviti teha valitsusele ettepanek langetada toiduainete käibemaks viiele protsendile.

Eelnõu esitajate nimel ettekande teinud Andrei Korobeinik ütles, et viieprotsendine käibemaksumäär laieneks eelnõu järgi toidukaupade kõrval ka põllumajanduses kasvatatud toiduainetele ning restoranidele ja hotellide toitlustusteenustele. „Usume, et ka Eesti kaupmehed langetavad hinda kohe, kui langeb käibemaksu määr,“ sõnas ta.

Kaasettekande teinud rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles komisjonis toimunud arutelu tutvustades, et kõlama jäi arvamus, et käibemaks võiks olla ühtlane ning käibemaksu alandamine ei jõua reeglina lõpphinda kas üldse või jõuab ainult osaliselt.

Läbirääkimistel võttis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna Siim Pohlak.

Eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas 31 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 poolthäält, seega ei leidnud eelnõu toetust ja langes menetlusest välja.

Ühe eelnõu menetlus jäi pooleli

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) järgi oleks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääleõigus vaid Eesti ja Euroopa Liidu kodanikel.

Eelnõu tutvustanud Henn Põlluaas ütles, et hääletamisõiguse andmine elamisloa alusel ei ole teinud riigi ega kohalike omavalitsuste valitsemist paremaks, pigem vastupidi. „Meil on omavalitsusi, kus mittekodanike suure osakaalu tõttu on võimul jõud, mis esindavad mõtteviisi, mis on vaenulik nii meie riigi kui ka põlisrahva suhtes, ei austa ja ei väärtusta Eesti riiki ega Eesti kultuuri,“ lausus Põlluaas.

Põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu tutvustas komisjoni liige Anti Allas, kes tõi välja, et valimisõigus on välismaalastel, kellel on pikaajaline elamisluba, mille saamiseks tuleb täita rida tingimusi: enne elamisloa taotluse esitamist elanud Eestis püsivalt viis aastat, kehtiv tähtajaline elamisluba, elukoha andmed rahvastikuregistris, püsiv legaalne sissetulek, Haigekassa ravikindlustus ja integratsiooninõude täitmine ehk eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel.

Eelnõu esimene lugemine jäi istungi tööaja lõppemise tõttu pooleli ja jätkub homsel istungil läbirääkimistega.

Samuti lükkus homme kell 14 algava istungi päevakorda Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (11 SE) esimene lugemine.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside