Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lõpetati Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse tingis vajadus ajakohastada hoiu-laenuühistute suhtes kehtivat seadusandlust ja kõrvaldada teatud ebaproportsionaalsed piirangud hoiu-laenuühistute asutamise ja tegevuse suhtes. Suuremad muudatused puudutavad territoriaalsuse printsiibi laiendamist maakonna tasandile ja täiendavate aluste sätestamist hoiu-laenuühistu liikmeskonna kujundamisel. Lisaks sätestatakse selgem hoiu-laenuühistute usaldusväärsuse tagamise regulatsioon ning viiakse seaduses kasutatav terminoloogia kooskõlla tulundusühistu seaduses ja finantsvaldkonna teistes seadustes kasutatava terminoloogiaga. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni esitatud kütuse- ja energiamajanduse oluliste strateegiliste suundade väljatöötamiseks vajalike tegevuste käivitamise otsuse eelnõu (85 OE). Majanduskomisjoni ettepaneku poolt hääletas 47 ja vastu 35 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1¹ muutmise seaduse eelnõu (10 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 43 ja vastu 30, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (11 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 29 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (12 SE). Ettepaneku poolt hääletas 41, vastu 31 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

 

Istungi stenogrammi leiad: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside