Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lõpetati valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalveseaduse muutmise seaduse eelnõu (1072 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on viia seaduse tekst kooskõlla ELi õigusaktidega ning mõnede sätete sõnastuse muutmise abil lihtsustada seaduse rakendamist. Suurema muudatusena luuakse võimalus importida Eestisse loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon kehtestanud ühtseid impordinõudeid ning mille käive on marginaalne (tsirkuseloomad, meditsiinis ja taimekaitses kasutatavad selgrootud jt). Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Lõpetati valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE) teine lugemine. Seadusmuudatused täpsustavad 2004. aastal vastu võetud jäätmeseadust. Vajaduse seadust muuta tingis ühelt poolt Eestis viimaste aastate jooksul toimunud jäätmehoolduse kiire areng, teiselt poolt jäätmeseaduse rakendamise käigus ilmnenud mitmed ebatäpsused ja lüngad, mis vajavad kõrvaldamist. Suure osa eelnõust moodustavad terminoloogilisi täpsustusi ja selgitavaid täiendusi sisaldavad normid. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE) esimene lugemine. Eelnõuga taotletakse tervishoiuteenuste kapitalikulude rahastamist riigieelarvest vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele. Ka muudab eelnõu Eesti Haigekassa seadust, lubades võtta kasutusele eelmiste perioodide tulude ülejääk senisest suuremas ehk kuni 50% ulatuses varasema 20% asemel. Ühtlasi lubab muudetud sõnastus kasutada seda ülejääki laiemalt kui vaid tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamiseks, mida näeb ette seaduse praegune sõnastus. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse § 10 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (1098 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse tingis vajadus viia see kooskõlla veeseadusega ja keskkonnatasude seaduses vee erikasutuseõiguse tasu maksmist reguleerivate ülejäänud sätetega. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside