Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbisid esimese lugemise kaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise eelnõu, mis puudutavad erakondade reklaamikulude piiramist ja rahastamist.

Erakonnaseaduse § 12¹ täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) eesmärk on keelata erakondadel teha reklaamikulusid (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaam, reklaamtrükised) rohkem kui 500 000 euro eest kalendriaastas. Piirmäära ületavad kulud loetakse keelatud annetusteks.

Eelnõu algataja esindaja Marianne Mikko sõnul annab eelnõu tõuke selleks, et erakondade tegemistel oleks prioriteet poliitiline debatt, mitte reklaamplakatite domineerimine. Samuti aitaks valimiskampaania kuludele ülempiiri seadmine vähendada maksumaksjate raha liigset kulutamist reklaamile ning looks kandidaatidele võrdsemad võimalused.

Läbirääkimistel võttis sõna Tarmo Tamm.

Erakonnaseaduse § 12muutmise seaduse eelnõu (599 SE) kohaselt muudetakse erakondade rahastamise süsteemi jagades pool eraldisest kõigi erakondade vahel, kes kogusid vähemalt 2% valijate häältest, proportsionaalselt vastavalt valimistel kogutud häältele. Teine pool eraldisest jagataks kõigi parlamendis esindatud erakondade vahel võrdselt. Erakondadel, kes kogusid vähemalt 1% valijate toetuse, säiliks 10 000-eurone toetus.

Eelnõu algataja esindaja Neeme Suure hinnangul laiendab eelnõu diskussiooni ja debati võimalust väikeparteidega ning vähendab suurerakondade domineerimist Eesti poliitikas. Samuti julgustab uusi tulijaid osalema valimiskampaanias ning ühtlustab suuremate ja väiksemate erakondade võimekust ja ressurssi. See võimaldab muuta ka olukorda, kus valimised kaotanud erakonnad sisuliselt kaovad valimisperioodiks aktiivsest poliitikast.

Riigikogus läbis teise lugemise valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), millega muudetakse paindlikumaks avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamise regulatsiooni. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamiseks peab veeseaduse kohaselt olema väljastatud asjakohane hoonestusluba. Hoonestusloa taotlust ei saa aga seaduse kohaselt menetlusse võtta, kui sama avaliku veekogu veeala suhtes on algatatud teine hoonestusloa taotlus või maakonnaplaneering ning selle koostamise menetlus ei ole lõppenud. Eelnõuga muudetakse hoonestusloa menetluse algatamise keeldu paindlikumaks ja kehtestatakse sätted, mille kohaselt võib hoonestusloa menetluse algatada teatud juhtudel ka siis, kui sama ala suhtes on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus või maakonnaplaneering. Samuti muudetakse lihtsamate ehitiste puhul hoonestusloa andjat, et võimaldada selliste ehitiste lubade kiiremat ja paindlikumat menetlust. Eelnõu kohaselt on sellisteks ehitisteks supelranda teenindavad kuni 60 m² ehitisealuse pinnaga puhke- ja spordirajatised.

Riigikogu lõpetas veel viie eelnõu esimese lugemise:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Neeme Suure asemele Tatjana Jaanson, asendusliikmeteks Marianne Mikko ja senise asendusliikme Urve Palo asemele Maimu Berg.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Heljo Pikhofi asemel Tiit Tammsaar ja asendusliikmeks Karel Rüütli. Samuti nähakse ette nimetada asendusliikmeks Eiki Nestori asemel Heljo Pikhof.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Ülo Tuliku asemele Siim Valmar Kiisler ja asendusliikmeks Kaja Kreismani asemel Ken-Marti Vaher.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE). Eelnõu eesmärk on muuta kehtivat Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi (edaspidi volinikukandidaadi) esitamise korda. Käesoleval ajal esitab volinikukandidaadi valitsus, kes ei pea enne otsuse tegemist kandidaati ühegi põhiseadusliku institutsiooniga kooskõlastama. Eelnõu vastuvõtmisel saaks valitsus esitada vaid selle kandidaadi, kelle on heaks kiitnud Riigikogu.

Läbirääkimistel võttis sõna Priit Toobal.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (603 SE). Eelnõuga laiendatakse üheltpoolt riigivaraseaduses nimetatud juriidiliste isikute nõukogu liikme nimetamist Riigikogu asjaomasele komisjonile, kellel tuleb anda oma nõusolek isiku nõukogu liikmeks nimetamisele. Samuti soovitakse välistada valiku tegemisel Riigikogu liikmete määramine nimetatud nõukogudesse.

Läbirääkimistel võttis sõna Priit Toobal.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside