Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu (496 OE) esimene lugemine. Otsuse eelnõu kohaselt kasutatakse Eesti kaitseväge isikkoosseisuga kuni 140 kaitseväelast 1. juulist kuni 1. detsembrini 2009 NATO poolt juhitava rahutagamismissiooni (International Security Assistance Force – ISAF) raames. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt kasutatakse Eesti kaitseväge kuni 55 kaitseväelasega vajaduse korral alates 1. juulist 2009 kuni 2010. a. 30. juunini NATO reageerimisjõudude ( NATO Response Force) 13. rotatsiooni koosseisus rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE) teine lugemine. Seadusmuudatused annaksid teeomanikele õiguse piirata liiklust nii riigi põhimaanteel kui ka muudel teedel. Eelkõige puudutab see raskeliiklust Eesti peamistel maanteedel, mille omanikuks seaduse tähenduses on maanteeamet. Seadusega soovitakse luua võimalus kasutada kaameraid mootorsõidukijuhtide teooria- ja sõidueksami vastuvõtmisel. Algataja hinnangul võimaldab kaamerate ülesseadmine tagasiulatuvalt hinnata nõuete järgimist eksamineerimise läbiviimisel, vältimaks olukordi, kus juhtimisõigus omandatakse puudulike teadmiste alusel või näiteks pettuse teel teise isiku abil. Kolmanda teemana reguleeriks eelnõu kaugsõidujuhtide tööaja korraldust. Seaduses sätestatakse piirang, et kui juht töötab kella 00.00 ja 06.00 vahelisel ajal, ei tohi igapäevane tööaeg ületada 10 tundi iga 24-tunnise ajavahemiku kohta. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) esimene lugemine. Eelnõuga soovitakse täpsustada regulatsioone, mis on põhjustanud seaduse rakendajate ja järelevalve teostajate poolt erinevaid tõlgendusi. Eelnõu kohaselt ei käsitleta reklaamina majandus- ja kutsetegevuse kohas antavat teavet seal müüdava kaubamärgi ega kaubamärgi müügitingimuste kohta. Eelnõuga soovitakse kaotada ka kaubanduslike loteriidele kehtestatud reklaamikeeld. Algataja selgituse kohaselt on Euroopa Liidu riikides kaubanduslikud loteriid lubatud ja nende praegune keelustamine Eestis ei ole põhjendatud. Samuti soovitatakse kaotada nõue alkoholi kahjulikkuse kohta hoiatava teksti lisamiseks alkoholi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi eksponeerimisel alkoholi müügikohas. Algataja selgituse kohaselt on see probleemiks eriti toitlustusettevõtetele, mis peaks kaubamärgiga õlleklaasile ja viinapitsile lisama ka hoiatava teksti. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE) esimene lugemine. Seadust täiendatakse uue paragrahviga, mis sätestab õppe Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (IBO) väljatöötatud õppekava alusel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (465 SE). Ettepaneku poolt hääletas 49, vastu 29 ning erapooletuks jäi 4 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside