Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kuulas oma tänasel istungil ära Eesti Arengufondi aruande, mille esitas juhatuse esimees Ott Pärna.
 
Pärna käsitles oma ettekandes Eesti arengut mõjutavaid tegureid ja nendest tulenevaid võimalusi. Tema arvates peaks Eesti ambitsioon olema saada Läänemere tõmbekeskuseks. Arengufondi tehtud seirete põhjal on olulised viis perspektiivi, mis on otstarbekas võtta aluseks tegevuse planeerimisel. Selleks peab arengufond eksperimenteerivat majanduspoliitikat, mille raames on otstarbekas tegutseda era- ja avaliku sektori koostöös. Pärna tõi näiteks hiljuti riigi ja ettevõtjate koostöös käivitunud projekti FinanceEstonia ja lähiajal ellukutsutava MedicineEstonia. Arengufondi arvates peaks Eesti senisest jõulisemalt rakendama struktuurimuutusi aluseks võtvat poliitikat, mis arvestaks nii olemasolevate ettevõtete arendamist kui ka maailma oluliste ettevõtete regionaalsete peakorterite toomist Eestisse. Tähelepanuta ei tohiks jääda ka uute ambitsioonikate ettevõtete loomine. Pärna sõnul on arengufondi riskikapitali investeeringud keskendunud just sellele ja fond on suurim Eesti tehnoloogiaettevõtteid toetav riskikapitalifirma.
 
Pärna leidis, et arengufondist on saanud Eesti riigi innovatsioonilabor ja muutuste agent. Tema hinnangul on tänu seiretöö kaasavale iseloomule osapooled hakanud arengufondi võtma kui omamoodi ühenduslüli ettevõtlussektori, riigi ja kolmanda sektori vahel. Arengufondi mõju suurendamisel Eesti majanduse arendamisel tasuks seda suunata lisaks riskikapitaliinvesteeringutele ka rohkem strateegilist laadi investeeringute suunas. Pärna näeb selle taustal võimalust arengufondi kujundamist läbirääkijaks oluliste ja suuremate välisinvesteeringute kaasamisel meie majandusse.
 
Läbirääkimistel võtsid sõna Urve Palo ja Kalev Kallo.  
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside