Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ees andis ametivande asendusliige Silver Meikar.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Ametlike Teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE) teise lugemise. Eelnõu algatamise vajadus on tingitud sellest, et alates 1. jaanuarist 2007 hakkab ametlike teadaannete väljaandmist korraldama justiitsministri valitsemisala asutus – Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Peamiseks põhjuseks, miks ametlike teadaannete väljaandmine riigikantselei poolt üle antakse, on asjaolu, et enamuse teadetest – kohtuteated, kinnistamisteated, täitmisteated jms – tuleb justiitsministeeriumi haldushalast. Seadusmuudatus võimaldab lisaks teadaannete infotehnoloogilisele kaasajastamisele sidustada seda ka kohturegistrite poolt peetavate registrite infosüsteemidega, samuti kohtu infosüsteemiga ja täiturite infosüsteemiga. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele, mis on kavandatud neljapäevale, 23. novembrile.

Riigikogu lõpetas ka valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE) teise lugemise. Eelnõu eesmärk on muuta rahvakohtunike nimetamise protsess paindlikumaks ning sätestada uus kohtunike tasustamise kord. Eelnõu kohaselt kehtestab rahvakohtuniku tasu suuruse ja maksmise korra justiitsminister oma määrusega.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni esitatud otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1021 OE). Ettepaneku eelnõu tagasi lükata tegi Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon. Hääletustulemus: 48 poolt, 25 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside