Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (758 SE) esimene lugemine. Ravimiseaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine lõpetati ja eelnõu suunati teisele lugemisele. Seadusmuudatus annab õiguse ravimimüügiks ka tulundusühistutele. Eelnõu kohaselt võib vastava tegevusloa omajaks olla täidesaatva riigivõimu asutus, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ning eraõiguslik juriidiline isik välja arvatud mittetulundusühing. Algataja kinnitusel on seadusmuudatuse eesmärk mitmekesistada Eesti ettevõtluskeskkonda ja anda võimalus ka ühistegelistele ettevõtetele tegeleda ravimiäriga. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (779 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on 2011. aastaks kavandatud sigarettide 20 % aktsiisimäära tõusu hajutamine kahele aastale, et vähendada aktsiisimäära järsust tõusust tulenevat salaturu kasvu ohtu. Eelnõuga asendatakse sigarettide aktsiisi 20% tõus 2011. aastal aktsiisitõusudega 10% aastatel 2011 ja 2012. Eelnõu määratleb ka selle, millal on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure kogusega, mis aitab kaasa salasigarettide turu piiramisele läbi karistusmeetmete efektiivsemaks muutmise. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside