Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas tänasel istungil töönädala päevakorra, mille kohaselt käsitletakse 34 küsimust.

Teisipäeva istungil on kavas justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimise kohta.

Teisel lugemisel on kaks eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE); rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE). Esimesel lugemisel on seitse eelnõu: Riigikogu otsuse „Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (753 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (707 OE); Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (708 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (754 OE); Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks“ eelnõu (682 OE); Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE).

Kolmapäeva istungil on kavas kultuuriminister Indrek Saare ettekanne „Spordipoliitika põhialuste aastani 2030“ täitmise kohta.

Kolmandal lugemisel on  seitse eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE); äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE); abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE).

Teisel lugemisel on üheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE); põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE).

Esimesel lugemisel on neli eelnõu: tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE); tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE).

Neljapäeva istungile on kavandatud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE) kolmas lugemine. Teisel lugemisel on kaks eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE).

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]

 

Tagasiside