Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra. Teisipäevasel istungil on uuesti arutamisel Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seadus (342 UA). Seejärel otsuste eelnõud „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas“ (386 OE)  ja „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos“ (387 OE). Esimesel lugemisel käsitletakse ka Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (357 SE) ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE). 

Kolmapäevasel istungil tuleb kolmandale lugemisele 6 valitsuse algatatud eelnõu: advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE), Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE), 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE) ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE). 

Neljapäevasel istungilon kavas 5 eelnõu kolmas lugemine juhul, kui teine lugemine lõpetatakse: saneerimisseaduse eelnõu (334 SE), digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE), käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE), maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE), postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE). 

Töönädala päevakord on internetis siin:

Vabas mikrofonis võtsid sõna Jaan Kundla ja Aivar Riisalu.
 

Istungi stenogramm on internetis siin:

Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside