Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra, mille kohaselt menetletakse 32 eelnõu. 

Teisipäevasel istungil on päevakorras 16 eelnõu. Teisel lugemisel on tervishoiuteenuste korralduse seaduse muutmine ja vanemahüvitise seaduse muutmine. Esimesel lugemisel on 13 eelnõu, mille hulgas on maareformi seaduse muutmine, veeseaduse muutmine, põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse muutmine, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmine, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmine ja Euroopa Parlamendi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Esimesel lugemisel on samuti kaitseväe missioonide tähtaegade pikendamise eelnõud. Esimesel lugemisel on veel otsuse eelnõu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni koosseisu muutmiseks. 

Kolmapäevasele istungile on kavandatud 10 eelnõu. Kolmandal lugemisel on metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmine, investeerimisfondide seaduse, kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse ning riigilõivuseaduse §3331 muutmise seaduse eelnõu. Teisel lugemisel on otsuse eelnõu “Riigi 2012. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“, 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse, vandetõlgi seaduse, veeseaduse muutmise, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse, ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu. 

Neljapäevasele istungile on kavandatud kuue eelnõu kolmas lugemine juhul kui nende teine lugemine on töönädala kestel lõpetatud. Kavas on tervishoiuteenuste korralduse seaduse muutmine ja vanemahüvitise seaduse muutmine, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Samuti VEB Fondi uurimiskomisjoni tegevuse ajalise pikendamise otsuse eelnõu. 

Vabas mikrofonis võtsid sõna Heimar Lenk, Sven Mikser, Urve Palo, Mihhail Stalnuhhin ja Heljo Pikhof

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside