Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas oma tänasel istungil töönädala päevakorra, mille kohaselt käsitletakse 20 eelnõu.

Esmaspäeva istungile ei ole kavandatud arupärimistele vastamist.

Teisipäeval on esimesel lugemisel neli eelnõu. Need on: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (767 OE); Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE); loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Kolmapäeva istungil on kolmandal lugemisel kolm eelnõu. Need on: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE).

Teisel lugemisel on seitse eelnõu. Need on: Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (772 OE); laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); veeseaduse eelnõu (643 SE); tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE).

Esimesel lugemisel on neli eelnõu. Need on: kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE); audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE); riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE).

Neljapäeva istungil on esimesel lugemisel on kaks eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) ja  autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Õiguskomisjoni ettepanekul arvati töönädala päevakorrast välja Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (773 OE).

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside