Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas töönädala päevakorra. Teisipäeval annab õiguskantsler Indrek Teder ülevaate järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja –vabaduste järgimise üle ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest. Esimesele lugemisele tulevad töötuskindlustuse seaduse, tulumaksuseaduse ja tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse (295 SE), maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse (298 SE), „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015“ kinnitamise otsuse (300 OE) ning jäätmeseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (305 SE) eelnõud. Kolmapäeval tulevad teisele lugemisele Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (291 SE) ning Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (290 SE). Esimesele lugemisele tulevad kogumispensioni seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (313 SE), Tollikoostöö Nõukogu asutamiskonventsiooni muudatuse heakskiitmise seaduse (288 SE), piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse (269 SE), kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse (289 SE), Riigikogu 2002. a. 4. detsembri otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamise otsuse (413 OE) ning metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (327 SE) eelnõud. Neljapäeval annab Eesti Panga president Andres Lipstok ülevaate Eesti Panga 2007. aasta aruandest. Seejärel teeb ettekande Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruandest Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.

Vabas mikrofonis võtsid sõna Karel Rüütli ja Marek Strandberg. 

Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus

 
 
 
Tagasiside