Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:

81 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud spordiseaduse muutmise seadus (832 SE), mis määratleb Vabariigi Valitsuse pädevuse kõrval ka kultuuriministri pädevuse spordistipendiumide määramisel. Seaduse kohaselt määrab Vabariigi Valitsus väljapaistvate sportlike saavutuste eest riiklikke spordipreemiaid ja kultuuriminister määrab sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks riiklikke spordistipendiume.

73 poolthäälega (2 erapooletut) võeti vastu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse § 56 täiendamise seadus (819 SE), mille kohaselt määratakse keskkonnatasude kasutamiseks moodustatavasse sihtasutusse neli liiget Riigikogu poolt. Möödunud aasta lõpus vastu võetud seadusesse kanti küll üle sihtasutuse loomine, kuid jäeti välja seadusest tulenev volitus, et neli sihtasutuse nõukogu liiget nimetatakse Riigikogu otsusega.

68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seadus (844 SE). Ratifitseeritud memorandum võimaldab Eestil saada toetusi Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finants­mehhanismide raames.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE) teise lugemise. Eelnõu sätestab siseriiklikud tingimused punase risti nimetuse ja embleemi kasutamiseks, samuti vastutuse punase risti nimetuse ja embleemi ning punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi väärkasutuse eest.

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud riigihangete seaduse eelnõu (816 SE), mis viib riigihangete regulatsiooni kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega ning muudab hankemenetluse korraldamise reeglid selgemaks, paindlikumaks ja läbipaistvamaks. Ühe uue aspektina toob eelnõu riigihanke seadusse sisse võlaõiguslikud mõisted ja suhted, mida reguleerib võlaõigusseadus. Res Publica fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletustulemus: 24 poolt, 43 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust.

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (860 SE);

valitsuse algatatud kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE);

valitsuse algatatud Ülemaailmse Postiliidu 23. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (849 SE);

valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE);

valitsuse algatatud mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE);

valitsuse algatatud konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE);

Riigikogu infotunnis vastas välisminister Urmas Paet küsimustele energiapoliitika ja välismaal Eesti kultuuri esindamise kohta. Kaitseminister Jürgen Ligi vastas sõdurite palkade, kutsealuste ettevalmistuse ja kaitseväe probleemide kohta. Minister Paul-Eerik Rummo vastas küsimustele viljatusravi kättesaadavuse probleemide ja abortide arvu kohta Eestis.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside