Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu otsustas määrata Eesti Panga nõukokku Urmas Varblase ja esimese lugemise läbis eelnõu, millega sätestatakse Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade erandjuhtudel kiirendatud korras laiendamine.

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse

Esimese lugemise läbis president Alar Karise esitatud Riigikogu otsuse „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (23 OE), millega nimetati Eesti Panga nõukogu esimeheks majandusteadlane ja ka praegu Eesti Panga nõukogusse kuuluv Urmas Varblane.

Seoses Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari ametivolituste lõppemisega tegi president Riigikogule ettepaneku nimetada Varblane Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist.

Varblane on Eesti majandusteadlane, kes on avaldanud sadu teaduspublikatsioone ja osaleb sageli avalikes majanduspoliitilistes aruteludes. „Majandusprofessori ja Eesti Teaduste Akadeemia liikmena tugevdab ta Eesti Panga nõukogu teadmist majandusprotsessidest ja võimet kontrollida Eesti Panga juhatuse tööd,“ märkis president eelnõu seletuskirjas.

Eesti Panga nõukogu esimehe nimetab presidendi ettepanekul viieks aastaks ametisse Riigikogu. Eesti Panga nõukogu koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest.

Eelnõu poolt hääletas 58, vastu oli kaheksa Riigikogu liiget ning sellega võeti otsus vastu.

Üks eelnõu läbis esimese lugemise

Samuti läbis esimese lugemise valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE), millega luuakse õiguslikud alused Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljade arendamiseks erandjuhtudel kiirendatud korras. Harjutusväljade mahutavuse suurendamine annab võimaluse harjutada uut relvastust, üksuste koostööd ja loob eeldused liitlaste suurendatud kohalolekuks. Vastava õigusliku aluse loomine võimaldab laiendada ka Nursipalu harjutusvälja, mis seletuskirja kohaselt on tänases julgeolekukeskkonnas kriitiline eeldus, et tõsta Eesti sõjalise kaitse ja kollektiivkaitse võimet.

Täpsemalt nähakse eelnõuga ette valitsuse õigus otsustada kaitseministri ettepanekul ja vastava ohuhinnangu alusel Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamine või laiendamine planeerimismenetlust läbi viimata. Seda saab teha üksnes juhul, kui harjutusvälja rajamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Rain Epler (EKRE), Eerik-Niiles Kross (RE), Enn Eesma (KE), Helir-Valdor Seeder (I), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Kalev Stoicescu (E200).

Ettekande teinud kaitseminister Hanno Pevkur vastas küsimustele poolteist tundi. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelust andis ülevaate komisjoni liige Kristo Enn Vaga.

EKRE fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 13 ja vastu 53 Riigikogu saadikut ning sellega ei leidnud ettepanek toetust. Eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 2. juuni kell 10.

Ministrid vastasid seitsmele arupärimisele

Peaminister Kaja Kallas vastas Riigikogu liikmete arupärimistele rahvastikukriisi (nr 4) ning Eestis ajutise ja rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina mobilisatsiooniealiste meeste kohta (nr 5). Läbirääkimistel võtsid sõna Evelin Poolamets, Kalle Grünthal, Varro Vooglaid, Helle-Moonika Helme, Kert Kingo ja Kaja Kallas.

Kaitseminister Hanno Pevkur vastas Riigikogu liikmete arupärimisele liitlaste kohalolekuga seotud investeeringute (nr 35) ja liitlaste liikumise (nr 59) kohta.

Justiitsminister Kalle Laanet vastas Riigikogu liikmete arupärimisele MTÜ Slava Ukraini tegevuse (nr 9), kaebevõimaluste (nr 44) ja õigustatud ootuse kohta (nr 70). Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Helme, Kert Kingo, Rain Epler, Martin Helme, Anti Poolamets, Henn Põlluaas, Helle-Moonika Helme, Kalle Grünthal, Evelin Poolamets, Varro Vooglaid ja Leo Kunnas ja Kalle Laanet.

Päevakorras olid ka justiitsministrile suunatud arupärimised valeliku poliitika kohta (nr 87 ja nr 88), kuid neid ei arutatud ettekandjate puudumise tõttu.

Istung lõppes kell 20.36.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 

Tagasiside