Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Toivo Tootseni, Jüri Ratase, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Mailis Repsi, Helle Kalda, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Kadri Simsoni ja Nikolai Põdramägi 27. oktoobril esitatud arupärimisele rahvusvahelise hinnangu kohta Eesti kohalike omavalitsuste olukorrale (nr 526).
 
Kiisleri sõnul kinnitas kõnealune uuring, et majanduskriis mõjutas kohalikke omavalitsusi kõikjal üle Euroopa. Uuring toob välja ka kohalike omavalitsuste vajaduse vähendada valitsemiskulusid, mis langeb kokku selle aasta 20. aprillil avaldatud Riigikontrolli auditis valdade ning linnade tuludes ja kuludes ning finantsseisus 2009. aastal toimunud muutuste analüüsis leitule. Kulude kokkuhoid kohalikes omavalitsustes saavutati pigem investeeringute kui töötasude pealt. Erinevat liiki kuludest vähenesid Eestis 2009. aastal enim majandamiskulud, näiteks 18%, ning väljaminekud investeeringutele – 29%. Omavalitsuste töötajaskonnaga seotud kulud vähenesid 2009. aastal, võrreldes eelmise aasta sama ajaga vaid 3%. Otsused kulusid kokku hoida tehti kohalikes omavalitsustes pigem 2009. aasta lõpu kui alguse poole ning tegelikkusele enam vastavad eelarved tulid enamusel juhtudel alles 2010. aastal. Uuringus üldistatakse, et alla 5000 elanikuga omavalitsuses ei suudeta tagada efektiivselt ja kuluökonoomselt kõiki ülesandeid, kuid alla 1000 elanikuga omavalitsusüksustes osutub paljude ülesannete täitmine võimatuks või äärmiselt kulukaks.
 
2010. aastal tuleb kohalike omavalitsuste hinnanguline koondeelarve 20 miljardi kanti ning Euroopa Liidu toetused moodustavad kohalike omavalitsuste koondeelarvest ligikaudu 8,7%. Järgmise aasta eelarves on planeeritud kohalike omavalitsuste koondeelarve 20,8 miljardit krooni. Selle juures on planeeritud toetada omavalitsusi umbes 2,3 miljardi krooniga, mis moodustab 11,36% kohaliku omavalitsuse eelarvest. See näitab, et Euroopa struktuuritoetuste osakaal on kasvanud. Samal ajal omavalitsuste kogu eelarve on jäänud enam-vähem sama mahu juurde.
 
Kiisleri sõnul on kohalike omavalitsuste tulubaas 2007. aasta tasemel, mil kohalikud omavalitsused pakkusid teenuseid mitte halvemini kui varasematel või hilisematel aastatel.
 
Kiisler rõhutas, et tugevad omavalitsused on regionaalpoliitika alustala. „Praegu tegeleme Eestis valdavalt sellega, et vähendada erisusi edukate ja vähem edukate vahel läbi tasandusfondi ning erinevate meetmete rakendamise.” Tema sõnul tuleks taas avada debatt, kuidas toetada edukaid omavalitsusi ning kuidas luua vähem edukate baasilt uusi edukaid omavalitsusi.
 
 
Regionaalminister vastas veel Riigikogu liikmete Jaan Õunapuu, Jaanus Marrandi, Jüri Tamme, Karel Rüütli, Kalev Kotkase, Sven Mikseri, Kalvi Kõva, Eiki Nestori, Hannes Rummi ja Indrek Saare 24. novembril esitatud arupärimine kohalike omavalitsuste dokumendihalduse tarkvara riigihangete kohta (nr 544).
 
Rahandusminister Jürgen Ligi vastas kahele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Kalle Laaneti, Lauri Laasi, Toomas Vareki ja Lembit Kaljuvee 28. oktoobri esitatud arupärimine maksumuutuste kohta maailmas (nr 527);
 
Riigikogu liikmete Helle Kalda, Toomas Vareki, Aivar Riisalu, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Enn Eesmaa, Kalle Laaneti, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Vladimir Velmani, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Nikolai Põdramägi, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Valeri Korbi 17. novembril esitatud arupärimine eurokalkulaatorite kohta (nr 538).
 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete kolmele arupärimisele. Need olid:
 
Toomas Vareki, Aivar Riisalu, Kadri Simsoni, Tiit Kuusmiku ja Valeri Korbi 9. novembril esitatud arupärimine Maanteeameti tegevuse kohta eraparklate trahviteadete edastamisel (nr 529);
 
Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Kadri Simsoni, Helle Kalda, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku ja Nikolai Põdramägi 9. novembril esitatud arupärimine Kliima- ja Energiaagentuuri toimimise kohta (nr 530);
 
Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmiku, Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Ain Seppiku, Vladimir Velmani, Jüri Ratase, Lauri Laasi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Georg Pelisaare, Mailis Repsi, Inara Luigase, Eldar Efendijevi, Arvo Sarapuu ja Nikolai Põdramägi 10. novembril esitatud arupärimine AS Eesti Energia poolt konkurentsireeglite väidetava rikkumise kohta (nr 531).
 
Vabas mikrofonis võtsid sõna Lembit Kaljuvee, Tiit Kuusmik, Kalle Laanet ja Rein Ratas.
 
Istung lõppes kell 18.33.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside