Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Jaak Alliku, Jaan Õunapuu, Jevgeni Ossinovski, Lembit Kaljuvee, Olga Sõtniku, Priit Toobali, Rein Randveri, Tarmo Tamme, Valeri Korbi ja Yana Toomi 15. novembril esitatud arupärimisele Ida-Virumaa tegevuskava tähtsuse kohta (nr 231). 

Kiisleri selgituste kohaselt on Ida-Viru tegevuskava 2010–14 eesmärk lahendada Ida-Viru maakonna probleeme koordineeritult, sidudes eri harupoliitikate raames kavandatavad tegevused konkreetsete piirkonna spetsiifiliste probleemide lahendamisega, et need toimiksid teineteist toetavalt. „Riigieelarves ei ole Ida-Virumaa tegevuskava kulutusi lahti kirjutatud ei eelmistel ega ilmselt kirjutata ka tulevastel aastatel, sest riigieelarvelised vahendid on vastavate ministeeriumite valitsemisala eelarvete sees eri tegevuste all,“ märkis regionaalminister. 

Kiisler andis ülevaate erinevate ministeeriumide tegevusvaldkonda kuuluvate ettevõtmiste kohta. Kiisleri sõnul on regionaalministri valitsemisalas peamised tegevused Euroopa Liidu struktuurifondide ja siseriiklike fondide rakendamine Ida-Virumaal läbi mitmesuguste meetmete. Mitmete tööstusalade ja külastusobjektide rajamine, põlevkivi kompetentsikeskuse väljaarendamine, Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järve avaliku linnaruumi arendamine, Narva piiripunktide läbilaskevõime suurendamine ja muud taolised projektid. Ta lisas, et on ka läbi kodanikuühiskonna sihtkapitali eraldi meede just kodanikuühenduste võimekuse toetamiseks Ida-Virumaal. Lisaks toimib regionaalministri eestvedamisel ministeeriumideülene komisjon Euroopa Liidu 2014+ finantsperspektiivi struktuurivahendite maakonnapõhiste meetmete ja tegevuste planeerimiseks Ida-Virumaal. Komisjoni on haaratud kõik ministeeriumid, kelle valitsemisalas on tegemist Euroopa Liidu struktuurivahenditega ning kohalik omavalitsus ning arvamusliidrid. Komisjon on oma senise tegevuse käigus kaardistanud Ida-Virumaa võimalikud vajadused ning tegevused tulevase finantsperspektiivi raames. Komisjoni töö tulemusi saab enam avada peale seda, kui lõplikud reeglid ja meetmed 2014+ Euroopa Liidu vahendite osas on kokku lepitud ning komisjoni töötulemused on sellesse sobitatud. Suuremas mahus on tegevuskava rakendusplaaniga võimalik tutvuda siseministeeriumi kodulehel ja lisaks sellele rakendusplaanile on olemas ka see aruanne, mis on ülevaade 2011. a tehtust ja 2012. a kavandatavatest tegevustest – kokku 70 punkti, mis on välja toodud ministeeriumide kaupa. 

Riigikontrolör Mihkel Oviir vastas Riigikogu liikmete Andres Anvelti, Deniss Boroditši, Heljo Pikhofi, Helmen Küti, Jaan Õunapuu, Jevgeni Ossinovski, Kajar Lemberi, Kalev Kotkase, Kalvi Kõva, Karel Rüütli, Marianne Mikko, Mart Meri, Neeme Suure, Rannar Vassiljevi ja Urve Palo 7. novembril esitatud arupärimisele MISA vahendite kasutamise otstarbekuse kohta (nr 206).

Välisminister Urmas Paet vastas Riigikogu liikmete Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 14. novembril esitatud arupärimisele Maailma Kaubandusorganisatsiooniga Venemaa ühinemise kohta (nr 211).           

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas kahele arupärimisele. Need olid:           

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Lauri Laasi, Mihhail Stalnuhhini, Olga Sõtniku, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 14. novembril esitatud arupärimine sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamise rikkumise kohta (nr 219);             

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Mailis Repsi, Marika Tuus-Lauli, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Priit Toobali, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 14. novembril esitatud arupärimine Ida prefektuuri valitsemisala kohta (nr 220).             

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas viiele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Kadri Simsoni, Kalev Kallo, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Olga Sõtniku, Peeter Võsa, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Vladimir Velmani 14. novembril esitatud arupärimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluskeskkonna taristu projektide rahastamise kohta (nr 224);           

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Aivar Riisalu, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Olga Sõtniku, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Viktor Vassiljevi ja Vladimir Velmani 15. novembril esitatud arupärimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohta (nr 233);             

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Aivar Riisalu, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Peeter Võsa, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 15. novembril esitatud arupärimine rekkameeste argipäeva kohta (nr 247);             

Riigikogu liikmete Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Peeter Võsa, Priit Toobali ja Tarmo Tamme 15. novembril esitatud arupärimine Tartu-Pihkva laevaliini kohta (nr 248);           

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Heljo Pikhofi, Helmen Küti, Jaan Õunapuu, Jüri Ratase, Kajar Lemberi, Karel Rüütli, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Neeme Suure, Peeter Võsa, Priit Toobali, Rein Randveri, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Vladimir Velmani 15. novembril esitatud arupärimine Tartu Lennujaama perspektiivide kohta (nr 246).           

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus vastas neljale arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Priit Toobali, Tarmo Tamme, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Vladimir Velmani ja Yana Toomi 14. novembril esitatud arupärimine Haanja looduspargi Tallikõsõ sihtkaitsevööndi kohta (nr 210);             

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Aivar Riisalu, Kadri Simsoni, Kalev Kallo, Lauri Laasi, Olga Sõtniku ja Peeter Võsa 15. novembril esitatud arupärimine kalavõrkude kohta (nr 238);             

Riigikogu liikmete Aivar Riisalu, Ester Tuiksoo, Heljo Pikhofi, Helmen Küti, Indrek Saare, Jaan Õunapuu, Jüri Ratase, Kajar Lemberi, Karel Rüütli, Lembit Kaljuvee, Mailis Repsi, Mart Meri, Neeme Suure, Priit Toobali, Rainer Vakra, Rannar Vassiljevi, Rein Randveri ja Valeri Korbi 15. novembril esitatud arupärimine jahiseaduse täitmise kohta (nr 239);             

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Annely Akkermanni, Ester Tuiksoo, Kadri Simsoni ja Kalle Laaneti 15. novembril esitatud arupärimine harrastuskalurite kohta (nr 241). 

Siseminister Ken-Marti Vaher ei pidanud vastama Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Marika Tuus-Lauli, Valeri Korbi ja Vladimir Velmani 8. novembril esitatud arupärimisele Ida prefektuuri kiirusemõõtmise skandaali kohta (nr 208), sest arupärijad võtsid selle menetlusest tagasi. 

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ei pidanud vastama Riigikogu liikmete Aadu Musta, Aivar Riisalu, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Ester Tuiksoo, Jüri Ratase, Mailis Repsi, Mihhail Stalnuhhini, Olga Sõtniku, Peeter Võsa, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Vladimir Velmani 15. novembril esitatud arupärimisele keskkonnahariduse olukorra kohta (nr 240), sest arupärijad võtsid ka selle menetlusest tagasi.             

Istung lõppes kell 20.10. 

Istungi stenogramm

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside