Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Regionaalminister Jaan Õunapuu vastas Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Jüri Tamme 13. novembril esitatud arupärimisele Harju maavanema teostatud järelevalve kohta (nr 252). Riigikogu liikmeid ajendas arupärimist esitama Loksa linnavolikogu selle aasta 1. septembri otsus, millega valiti Helle Lootsmann Loksa linnapeaks. Linnavolikogu otsuste seadusele vastavust kontrollinud maavanem Värner Lootsmann vaatas muu hulgas läbi oma abikaasa linnapeaks valimise otsuse ning tunnistas selle 5. septembril oma järelevalveotsusega õiguspäraseks. Kuna aga Loksa linnavolikogu otsus linnapea valimise kohta mõjutas oluliselt maavanema abikaasa majandushuve, oli maavanem kaitsepolitsei hinnangul sellise otsuse seaduslikkust hinnates olukorras, kus tal oli huvide konflikt. Oma tegevusega rikkus Värner Lootsmann kaitsepolitsei hinnangul korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangu nõudeid ning kaitsepolitsei määras talle karistuseks 3000-kroonise rahatrahvi. Arupärijad soovisid regionaalministrilt teada: kas ja millal esitab ta valitsusele ettepaneku vabastada Värner Lootsmann Harju maavanema ametikohalt?

Õunapuu selgitas, et ehkki kaitsepolitseiamet on oma otsuse teinud ei ole see otsus veel jõustunud. Ministrile teadaolevalt on Värner Lootsmann väärteomenetluses seadustikus sätestatud tähtaja jooksul ehk siis täpsemalt 20. novembril esitanud kaebuse Harju maakohtule.  Otsus pole jõustunud ja Värner Lootsmanni ei saa hetkel lugeda süüdiolevaks korruptsioonivastase seaduse rikkumises. „Ma ei pea õigeks selles küsimuses enne seisukohta võtta, kui õiguskaitseorganid on oma töö lõpetanud,” ütles regionaalminister.

Kultuuriminister Raivo Palmaru vastas Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Mart Meri 15. novembril esitatud arupärimisele AS Sakala Keskuse kohta (nr 254).

Vabas mikrofonis võttis sõna Jüri Tamm.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside