Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud ravimiseaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) teine lugemine. Seadusmuudatustega täpsustatakse ravimialase haldusmenetluse ja järelevalve korraldust; vähendatakse väikelinnade apteekidele kehtestatud nõudeid, et tagada apteegiteenuse osutamise jätkusuutlikkus väiksema ravimite kasutajaskonnaga piirkondades; kaasajastatakse ravimite müügiloa taotlemise ja hoidmise nõudeid ning antakse seaduse täitmise üle järelevalvet teostavatele ravimiametile ja terviseametile õigus tutvuda järelevalve käigus ka väljastatud retseptidega. Riigi rahaliste vahendite eesmärgipärasema kasutuse eesmärgil defineeritakse ravimi jaemüügihind, millest lähtuvalt võtab ravimi eest tasumise kohustuse üle Eesti Haigekassa; kehtestatakse Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud ravimitele ühesugune kord piirhindade ja hinnakokkulepete rakendamiseks ning antakse sotsiaalministeeriumile võimalus algatada hinnakokkuleppe menetlust, et lüheneksid ravimite reaalse soodustuse jõustumise ajad. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Maaelukomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on kõrvaldada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendusaktide väljatöötamise käigus ilmnenud ebakõlad otsetoetusi ja täiendavaid otsetoetusi reguleerivate üldsätete ja erisätete vahel. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside