Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahandusminister Toomas Tõniste vastas Riigikogu liikmete Jaak Madisoni, Martin Helme, Henn Põlluaasa, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Raivo Põldaru ja Arno Silla 22. novembril esitatud arupärimisele tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra aluste kohta (nr 400).

Arupärijad märkisid, et uue aasta algusest peab ettevõtja Maanteeametit teavitama, kui ettevõtte sõiduautot kasutatakse ka erasõitudeks. Arupärijad viitasid, et kõigil tekib võimalus teavitada Maksu- ja Tolliametit kahtlusest, et ettevõtte autot kasutatakse erasõitudeks. Arupärijad soovisid teada, kas ettevõtjatega on selle muudatuse elluviimisel konsulteeritud.

Tõniste kinnitas, et Rahandusministeerium tegi sõiduautode maksureegleid muutnud eelnõu koostamise ja vastuvõtmise juures ettevõtlusorganisatsioonidega tihedat koostööd. „Kohtuti ja peeti aru palju kordi ja kaaluti põhjalikult erinevaid variante,“ lausus Tõniste.

Minister selgitas, et kuna sõiduauto võimsus on turuhinnaga tugevas korrelatsioonis, maksustamise mõttes raskesti manipuleeritav ja selle kasutamine ei tõsta ettevõtjate halduskoormust, siis otsustati kasutada võimsuspõhist lähenemist. „Kehtima hakkav süsteem võtab senisest paremini arvesse töötaja saadud hüve väärtust ning on lihtsam ja selgem,“ märkis Tõniste.

„Liiklusregistri märge selle kohta, et tööandja sõiduauto on üksnes ametialases kasutuses, on seaduse kohaselt avalik teave. See aga ei tähenda, et Maksu- ja Tolliamet hakkaks edaspidi tegelema iga üksikjuhtumi kontrollimisega. Maksu- ja Tolliameti lähenemine maksude tasumise õigsuse kontrollimisel on riskipõhine, et kasutada oma ressursse eeskätt suuremate ja süstemaatiliste maksudest kõrvalehoidmise juhtumite lahendamiseks,“ rõhutas Tõniste.

Minister toonitas, et maksude tasumist puudutava teabe avalikustamist on korduvalt vajalikuks pidanud just ettevõtlusorganisatsioonid, kuna terve konkurents saab hästi toimida ainult siis, kui reeglid on kõigi jaoks samasugused mitte ainult paberil, vaid ka tegelikkuses. Tõniste märkis, et kui ausalt makse maksev ettevõtja peab võistlema makse mittemaksva konkurendiga, siis jääb kaotajaks nii majanduse areng kui ka riigieelarve.

Ta lisas, et tööandja sõiduautode maksustamise osas tehtud muudatused ei suurenda, vaid vähendavad bürokraatiat. „Erasõitude üle arvestuse pidamise kohustuse ehk nn sõidupäeviku kaotamise ka erasõitudeks kasutatavate tööandja sõiduautode puhul ning selge ja kõigi jaoks ühesugune maksustamise alus vähendab bürokraatiat märgatavalt,“ selgitas Tõniste.

Siseminister Andres Anvelt vastas arupärimisele piirivalvurite vormivarustuse olukorra kohta (nr 397).

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside