Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seoses ametisse astumisega andis täna Riigikogu ees ametivande riigikontrolör Mihkel Oviir.

Seejärel vastasid valitsuse liikmed Riigikogu liikmete arupärimistele.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Ester Tuksoo, Villu Reiljani, Tarmo Männi, Karel Rüütli ja Jaanus Marrandi arupärimisele programmi „Eesti Toit“ ellurakendamise kohta. Arupärijad soovisid muuhulgas teada, millised on olnud programmi senised tulemused, millised põhieesmärgid on seatud käesolevaks aastaks ning kui suures mahus on kavandatud jätkata programmi finantseerimist riigieelarvest järgnevatel aastatel. Seeder: „Tulemustest rääkides peab siiski tõdema, et “Eesti toidu” programmi käivitamine aastatel 2006, 2007, 2008 ei ole suutnud peatada kodumaise toidukauba eelistuse vähenemise protsessi.“ Samas peab Seeder positiivseks, et ettevõtjad-kauplejad soovivad esitleda kodumaist toitu ja näevad selles müügiargumenti. Põllumajandusministri sõnul on arengukava kaks peamist eesmärki toidusektori jätkusuutliku arengu tagamine ja tarbijate teadlikkuse tõstmine. Käesoleval aastal on peatähelepanu pööratud tarbijate harimisele ja informeerimisele. Tarbijatele jagatakse informatsiooni toidumärgiste, pakendi märgistuse ja toiduohutuse teemadel. „Arengukava “Eesti toit” projektid on planeeritud kolmeks aastaks. Eelmine valitsus kinnitas “Eesti toidu” programmi aastateks 2006–2008 kahaneva finantseerimise perspektiivis, aastal 2006 – 20 miljonit krooni, aastal 2007 – 15 miljonit krooni ja aastaks 2008 – 10 miljonit krooni,“ märkis Seeder.

Täna vastasid Riigikogu liikmete arupärimistele veel sotsiaalminister Maret Maripuu ja justiitsminister Rein Lang.

Maret Maripuu vastas Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Aivar Riisalu, Valeri Korbi, Inara Luigase, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Jüri Ratase, Toivo Tootseni, Kalle Laaneti ja Ain Seppiku arupärimisele arstiabi kättesaadavusest Saaremaal. Arupärijad soovisid teada, kuidas mõjutab arstiabi kättesaadavust nelja eriarsti valveringi kaotamine.

Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Mai Treiali, Villu Reiljani, Tarmo Männi ja Ester Tuiksoo arupärimisele eeluurimise info avalikustamise kohta. Muuhulgas küsisid arupärijad, millises ulatuses ja millist infot võib prokuröri loal eeluurimise käigus avalikkusele anda ja kas on kehtestatud selle kohta reeglid prokuratuuri siseselt.

Vabas mikrofonis võttis Tiibeti küsimuses sõna Aleksei Lotman, inimõigustest Hiina Rahvavabariigis rääkis Silver Meikar, Lissaboni lepingust – Igor Gräzin.

Vt lisa istungi stenogrammist:

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside