Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE).

Viie muudatusettepaneku eesmärk on sätestada riigieksami sooritamise tingimused, lisada tugispetsialistide teenuse tagajaks riik, määratleda õpetaja õppekasvatustöö maht tema teiste tööülesannete kõrval ja taastada õpetajate atesteerimine. Samuti kehtestada uuesti klassijuhatajate tasu, määrata õpetajate töötasu vastavalt õpetajate atesteerimisel antavatele ametijärkudele ka 2014. aastal ning kehtestada palga alammäär tugispetsialistidele.

1. septembrist 2013 kehtima hakanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on riigieksam sooritatud, kui õpilane saab ühe punkti maksimaalsest tulemusest. Seaduseelnõu kohaselt riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt on kooli pidaja ehk kohaliku omavalitsuse kohustus luua võimalused tugispetsialistide teenuse rakendamiseks. Seaduseelnõu lisab tugispetsialistide teenuse tagajaks ka riigi. Koolide tugispetsialistide hulka kuuluvad psühholoog, eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog.

Kehtivast seadusest tulenevalt jaguneb õpetaja tööaeg õppekasvatustöö ning töölepingust, ametijuhendist ja töökorralduse reeglitest tulenevate või tööandja antud ülesannete vahel. Eelnõu järgi ei tohi vahetu õppekasvatustöö ületada 60 protsenti õpetaja tööajast. Eelnõu algataja hinnangul aitab muudatus selgemini reguleerida õpetaja töökoormust.

Eelnõu kohaselt taastatakse atesteerimine õpetajate kutseoskuste ja kvalifikatsioonitaseme hindamiseks. Seaduse muudatuse eesmärk on motiveerida ja toetada õpetaja tööalast arengut. Seaduse kohaselt kehtivad noorempedagoogidele, pedagoogidele, vanempedagoogidele ja õpetaja-metoodikutele siiani atesteerimisel omistatud ametijärgud nende kehtivusaja lõpuni.

Eelnõuga lisatakse õpetajate töötasu alammäärade kehtestamise juurde ka tugispetsialistid. Lisaks on eelnõu algatajal soov kehtestada uuesti klassijuhatamise tasu ning õpetaja töötasu määrata vastavalt atesteerimisel antavatele ametijärkudele.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside