Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas kõigepealt Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Kalev Kallo, Kalle Laaneti, Mailis Repsi ja Ain Seppiku 21. aprillil esitatud arupärimisele Euroopa Liidu tõukefondide vahendite kasutamise kohta (nr 58).  

 

Ansip ütles, et struktuurfondide 2004 – 2006 vahendite kasutamise viimane tähtaeg on 2008. aasta lõpp. 30. aprilli 2008. aasta seisuga on Eestile perioodiks 2004–2006 eraldatud riikliku arengukava vahenditest (kokku on neid vahendeid 5,81 miljardit krooni) projektidega kaetud 93,13% ja välja on makstud 79, 18 % ehk 4, 6 miljardit krooni. Ansip selgitas, et ühtekuuluvusfondi vahenditest on välja maksmata veel orienteeruvalt 1,2 miljardit krooni. Nendest vahenditest on 30. aprilli seisuga perioodiks 2004–2006 eraldatud 6,74 miljardist kroonist projektidega kaetud 100% ja välja makstud 58,1%, ca 3,9 miljardit krooni. Välja on maksmata veel ca 2,8 miljardit krooni. Ühtekuuluvusfondi vahendeid on võimalik kasutada kuni 2010. aasta lõpuni. Peaminister nentis, et meetmete rakendamine perioodi 2007–2013 struktuurvahendite kasutamiseks võiks toimuda tõepoolest pisut kiiremas tempos. Samas tuleb arvestada, et raha kasutamise aluseks oleva kolme rakenduskava läbirääkimine Euroopa Komisjoniga ning ka komisjoni enda siseste protseduuride läbimine kestis eeldatust kauem ning kavad kinnitati alles 2007. aasta sügisel. „Igal juhul on hetkel kohatu rääkida võimalusest, et uue programmperioodi summad jäävad olulises osas kasutamata,“ kinnitas Ansip. Perioodi 2007–2013 vahendite kasutamise esimene vahetähtaeg, mis kehtib programmperioodi esimesele ehk 2007. aastale planeeritud rahale, on alles 31. detsembril 2010. Nimetatud tähtaeg peaks olema igati piisav maksimaalse lõpptulemuse saavutamiseks. Peaminister ütles: „Ma olen selles veendunud, et kaasfinantseerimine on riigi poolt tagatud ka siis, kui Riigikogu võtab vastu negatiivse lisaeelarve. Ja ma olen siin ka sellest kõrgest kõnetoolist öelnud, et Euroopa Liidu vahendite kasutamine on Eesti jaoks prioriteet.“           

Peaminister vastas veel järgmistele arupärimistele: Riigikogu liikmete Vladimir Velmani, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi ja Olga Sõtniku 8. mail esitatud arupärimisele olukorrast Narvas (nr 67); Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Mai Treiali, Jaanus Marrandi, Karel Rüütli ja Villu Reiljani 8. mail esitatud arupärimisele eurotoetuste kasutamise ja kaasfinantseerimise tagamise kohta (nr 68); Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Karel Rüütli, Villu Reiljani, Mai Treiali, Ester Tuiksoo ja Tarmo Männi 13. mail esitatud arupärimisele Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli ning Paide Kutsekeskkooli ühendamise kohta Järvamaa Kutsehariduskeskuseks (nr 70); Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Ain Seppiku ja Kalle Laaneti 13. mail esitatud arupärimisele kodanike põhiseaduslike õiguste tagamise kohta (nr 71); Riigikogu liikmete Villu Reiljani, Mai Treiali, Karel Rüütli ja Tarmo Männi 15. mail esitatud arupärimisele lasteaiakohtade probleemi lahendamise kohta (nr 74). 

Kinnitati töönädala päevakord. Algatajate ettepanekul jäeti sellest välja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE) esimesed lugemised.           

Istungil käsitletud arupärimised ja vastuste stenogrammid on siin: 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside