Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Jüri Ratas vastas Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Jüri Adamsi, Monika Haukanõmme, Krista Aru, Külliki Kübarsepa, Artur Talviku ja Ain Lutsepa 18. jaanuaril esitatud arupärimisele vanemaealiste tööhõive kohta (nr 412).

Arupidajad juhtisid tähelepanu asjaolule, et tulevik eeldab nii paindlikku pensioniiga kui pensioniea üldist tõusu koos keskmise eluea tõusuga, kuid selliste lahenduste peamine eeldus on vanemaealiste efektiivne tööhõive. Mõistlik lahendus on anda vanemaealistele rohkem võimalusi osaleda aktiivselt tööturul.

Arupärijad soovisid teada, millised sammud on valitsusel kavas, et muuta seadusi vanemate inimeste huvi tõstmiseks tööturul osalemiseks.

Ratas selgitas, et Eesti on hetkel vanemaealiste tööhõive osas Euroopa esirinnas. „65–70-aastastest inimestest töötab meil üle ühe neljandiku, samas kui Euroopa Liidus keskmiselt töötab selles vanuserühmas kõigest üks kümnendik inimestest. Ka 55–64-aastaste inimeste tööhõive on Eestis kõrge, selles vanuserühmas töötab Eestis 67,7 protsenti kõikidest inimestest. Kui me võrdleme Euroopa Liidu samade näitajatega, siis see protsent on 57,5. Vaid kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis on olukord Eestist parem,“ ütles Ratas.

Peaminister juhtis tähelepanu asjaolule, et vanemaealiste tööturul diskrimineerimine on võrdse kohtlemise seadusega juba tänasel päeval keelatud. Ealise diskrimineerimise vähendamiseks tööturul tegeldakse aktiivselt ka tööandjate teadlikkuse ja tegutsemisvalmiduse ning -oskuste parandamisega.

Peaministri sõnul kavatseb valitsus suurendada töösuhtes paindlikkust töö tegemise aja ja koha osas. Muudatuste tulemusena loodetakse tuua tööturule inimesi, kes eelistavad suuremat ajapaindlikkust, väiksemat töökoormust või kes eelistaksid teha tööd ka näiteks kaugtööna ehk siis kodus. „Need muudatused soodustavad osaajaga töötamist kõikide inimeste hulgas ning on seejuures kindlasti abiks ka vanemaealistele,“ märkis Ratas. Ta lisas, et kindlasti peame ka tõstma teadlikkust soodustustest, mis toetavad eakate osakoormusega töötamist. Näiteks, kui üldjuhul peavad tööandjad ka osaajaga töötaja eest maksma sotsiaalmaksu vähemalt 155 eurot ja 10 senti kuus, siis pensionäride puhul makstakse sotsiaalmaksu tegelikult makstud töötasult, isegi kui sotsiaalmaks jääb alla selle mainitud summa. See erand toetab eakate osaajaga töötamist, kuid pahatihti lihtsalt ei olda selle infoga kursis.

Ratas ütles, et vanemate inimeste töömotivatsiooni suurendamiseks kavatseb  valitsus ellu viia pensionireformi. Selle raames tehakse ettepanek kehtestada paindlik pensioniiga – inimesed saavad ise valida endale sobiva pensionile mineku aja ja soovi korral seda ka edasi lükata. „Oluline on, et paindlikku pensioni makstakse ka töötamise korral. Täna ennetähtaegselt näiteks vanaduspensioni töötamise ajal ei maksta, mistõttu paljud eakad loobuvad töötamisest,“ märkis Ratas. Tema hinnangul võib pensionäride töömotivatsiooni samuti tõsta see, et paindlikku pensioni on võimalik võtta välja osaliselt või lükata selle saamine edasi. See võimaldab töötavatel pensionäridel koguda suuremat pensioni ajaks, mil nad enam töötada ei soovi.

Peaminister selgitas, et Eesti Töötukassa pakub Euroopa sotsiaalfondi vahendite toel kõiki tööturuteenuseid ka pensioniealistele. See võimaldab vanemaealistel täiendada enda oskusi ning leida endale tööturul just sobiv rakendus. Mõistagi tuleb siiski pidevalt jälgida, et Eesti Töötukassa osutaks teenuseid hästi ja inimsõbralikult ning suurendaks kõikide inimeste ja tööotsijate kindlustunnet.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastas arupärimisele tervisekeskuste investeeringutoetuste kohta (nr 413).            

Maaeluminister Tarmo Tamm vastas arupärimisele mahepõllumajanduse kohta (nr 418).

Vabas mikrofonis võttis sõna Liina Kersna.

Istung lõppes kell 18.10.         

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Tagasiside