Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Valeri Korbi, Ester Tuiksoo, Lauri Laasi, Peeter Võsa ja Marika Tuus-Lauli 23. veebruaril esitatud arupärimisele valitsuse tegevusplaani kohta kriisiolukorras (nr 127). 

Ansip selgitas, et elutähtsate teenuste kättesaadavust ja toimimist nii tavaolukorras kui ka küsijate mõistes äärmuslikes olukordades reguleerib hädaolukorraseadus. Vastavalt sellele seadusele koostavad elutähtsaid teenuseid osutavad asutused ja ettevõtted riskianalüüsid ning toimepidevuse plaanid, mis vajaduse tekkides ka ellu rakendatakse. Riskianalüüsid käsitlevad ka olukordi, mis võivad tekkida seoses streikide ja tööseisakutega. Toimepidevuse plaanides omakorda kirjeldatakse, kuidas teenuse osutaja peab tagama oma teenuse toimimise juhul, kui streigid või tööseisakud tõepoolest peaksid aset leidma. Hädaolukorra seadus nimetab 43 elutähtsat teenust ning kõikide nende kohta on 2011. aastal koostatud nii riskianalüüsid kui ka toimepidevuse plaanid. 

Peaministri kinnituste kohaselt on avalike ja elutähtsate teenuste kättesaadavus tagatud igas olukorras. Ta märkis, et ükski streik või tööseisak ei saa takistada päästeauto väljasõitu õnnetuskohale, kiirabi jõudmist abivajajani, politseinike reageerimist kuriteole või korrarikkumisele. „Ühe avaliku meetme kättesaadavuse tagamiseks näeb ette kollektiivse töötüli lahendamise seadus, mis keelaks streigid valitsusasutustes, muudes riigiorganites, kohalikes omavalitsustes, kaitseväes ja riigikaitse organisatsioonides, kohtutes ning päästeasutustes. Samuti peavad elutähtsa teenuse osutajad tagama elutähtsa teenuse toimimise tavaolukorrast erinevates situatsioonides, sealhulgas ka streikide ajal,“ rõhutas Ansip. Tema sõnul ei näe valitsus praegu olulise kahju tekkimise ohtu Eesti majandusele, kuna elutähtsate teenuste toimepidevus tuleb tagada ka võimalike tööseisakute korral. Kui ettevõtted ja asutused suudavad võimaliku tööseisaku ajal tagada minimaalsed kriitilised tegevused, mis on vajalikud teenuse osutamiseks või toodangu andmiseks, on tööseisaku mõju eratarbijale ja ühiskonnale tervikuna väike, aga see mõju on negatiivne, möönis Ansip. 

Peaminister vastas veel Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Priit Toobali, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Viktor Vassiljevi, Marika Tuus-Lauli, Peeter Võsa, Tarmo Tamme, Aivar Riisalu ja Deniss Boroditši 16. veebruaril esitatud arupärimisele üle-eestilise veehinna tõusu ning lubaduste mittetäitmise kohta (nr 119) ja Riigikogu liikmete Priit Toobali, Mihhail Stalnuhhini, Viktor Vassiljevi, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Peeter Võsa, Kalev Kallo, Yana Toomi ja Ester Tuiksoo 15. veebruaril esitatud arupärimisele politiseeritud kodanikuühiskonna ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohta (nr 118). 

Kultuuriminister Rein Lang vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Priit Toobali, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Inara Luigase, Lauri Laasi, Viktor Vassiljevi, Valeri Korbi, Aadu Musta, Vladimir Velmani, Yana Toomi, Enn Eesmaa ja Tarmo Tamme 23. veebruaril esitatud arupärimine kultuuritöötajate väärtustamise kohta (nr 128);                       

Riigikogu liikmete Enn Eesmaa, Priit Toobali, Viktor Vassiljevi, Ester Tuiksoo, Yana Toomi, Marika Tuus-Lauli, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Vladimir Velmani ja Peeter Võsa 19. märtsil esitatud arupärimine põllumajandusministri valetamisest Eesti rahvusringhäälingu saates “Pealtnägija” (nr 139). 

Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Peeter Võsa, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Kalev Kallo, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi ja Jüri Ratase 20. veebruaril esitatud arupärimisele reinvesteeritud kasumi tulumaksust vabastamise mõju kohta (nr 121).                       

Keskkonnaminister Keit Pentus vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši, Peeter Võsa, Eldar Efendijevi, Rainer Vakra, Aadu Musta, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Kadri Simsoni ja Aivar Riisalu 13. veebruaril esitatud arupärimine ohtlike jäätmete kogumiskeskuste rendilepingute kohta (nr 112); 

Riigikogu liikmete Tarmo Tamme, Viktor Vassiljevi, Ester Tuiksoo, Yana Toomi, Peeter Võsa ja Priit Toobali 14. veebruaril esitatud arupärimine justiitsministri negatiivsest hinnangust keskkonnaministri haldusalas toimuva kohta (nr 114). 

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kaitseministri ülesannetes vastas Riigikogu liikmete Inara Luigase, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Peeter Võsa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Kalev Kallo, Priit Toobali, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi ja Aadu Musta 15. veebruaril esitatud arupärimisele Vabadussõja võidusamba kohta (nr 117). 

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas veel Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Jüri Ratase, Rainer Vakra, Kalle Laaneti, Tarmo Tamme, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Vladimir Velmani, Deniss Boroditši, Valeri Korbi, Lembit Kaljuvee, Mihhail Stalnuhhini, Aivar Riisalu, Kadri Simsoni, Mailis Repsi, Ester Tuiksoo, Yana Toomi, Viktor Vassiljevi ja Aadu Musta 20. veebruaril esitatud arupärimisele Eesti Mereakadeemia sisulise likvideerimise kava kohta (nr 122).                       

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Marika Tuus-Lauli, Valeri Korbi, Peeter Võsa, Tarmo Tamme, Kalle Laaneti, Priit Toobali, Viktor Vassiljevi, Mailis Repsi ja Aadu Musta 15. veebruaril esitatud arupärimine Võnnu päästekomando sulgemise kohta (nr 115); 

Riigikogu liikmete Peeter Võsa, Aadu Musta, Kalle Laaneti, Priit Toobali, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi, Marika Tuus-Lauli, Lembit Kaljuvee, Enn Eesmaa, Tarmo Tamme ja Mailis Repsi 16. veebruaril esitatud arupärimine Võsu päästekomando sulgemise kohta (nr 120).                       

Justiitsminister Kristen Michal vastas kahele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Yana Toomi, Ester Tuiksoo ja Priit Toobali 21. veebruaril esitatud arupärimine riigi õigusabi kättesaadavuse kohta (nr 124); 

Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Vladimir Velmani, Peeter Võsa, Inara Luigase, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Kalev Kallo, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi ja Yana Toomi 22. veebruaril esitatud arupärimine ebamõistlikult pika kohtuprotsessi kohta Eestis (nr 126).                       

Töönädala päevakorrast arvati majanduskomisjoni ettepanekul välja valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE) teine lugemine.                       

Vabas mikrofonis võttis sõna Mihhail Stalnuhhin

Istung lõppes kell 19.48. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside