Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Tarmo Tamme, Eldar Efendijevi, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Priit Toobali, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Marika Tuus-Lauli, Heimar Lengi, Mihhail Stalnuhhini, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Deniss Boroditši, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Inara Luigase ja Enn Eesmaa 24. oktoobril esitatud arupärimisele riigikontrolöri märkustest ja riigi nõrgast juhtimisest (nr 53).
 
Peaminister selgitas, et 2011. aasta riigieelarve on kooskõlas Riigikohtu lahendiga ning kohaliku omavalitsuse ülesanded ja riigi ülesanded on selgelt lahutatud. Ansip märkis, et see ei ole ühekordne akt, millega saab nimetatud ülesandeid lahutada, vaid see on protsess. Tema sõnul tuleb iga uue ülesande panekuga kohalikele omavalitsustele või kohalike omavalitsuste ülesannete muutmisega seadustes hinnata ka ülesande olemuslikku kuuluvust. Riigikohtu lahendi valguses pöördus siseministeerium kõikide valdkondade ministeeriumide poole selgitamaks nende haldusalas olevaid riiklikke ülesandeid, mida täidavad kohalikud omavalitsused. Samasuguse ülesande said ka üleriigilised omavalitsusliidud. Saabunud andmete põhjal tehti eristus juba 2011. aasta eelarves. Selliseid puhtalt riiklikke ülesandeid, mida kohalikud omavalitsused täidavad, oli analüüsi tulemusena ainult siseministeeriumi ja kultuuriministeeriumi valitsemisalas. Ministeeriumide ja üleriigiliste omavalitsusliitude tagasisidet oodati 1. detsembriks. Ülesannete puhul, kus kohalike omavalitsuste üleriigilised liidud on eriarvamusel ministeeriumidega, jätkatakse läbirääkimisi valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni eelarve läbirääkimiste valdkondlikes töörühmades. Kui töörühmas saavutatakse ülesannete osas üksmeel, siis eristatakse need vahendid ka riigieelarvesse. Kui üksmeelt ei saavutata, siis esitatakse eriarvamused valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lauale. Valdkondlikud töörühmad kogunevad sel aastal vastavalt nende endi poolt määratud ajagraafikule. Viidates tehtule ei nõustunud Ansip väitega, et Riigikohtu lahendit pole hakatud täitma.
 
Peaminister vastas veel Riigikogu liikmete Priit Toobali, Ester Tuiksoo, Inara Luigase, Heimar Lengi, Valeri Korbi, Marika Tuus-Lauli, Lauri Laasi, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee, Kalev Kallo, Enn Eesmaa ja Tarmo Tamme 27. oktoobril esitatud arupärimisele maareformi kohta (nr 59).
                       
Siseminister Ken-Marti Vaher vastas Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Jüri Ratase, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Deniss Boroditši, Tarmo Tamme, Aivar Riisalu, Eldar Efendijevi, Inara Luigase, Mihhail Stalnuhhini, Valeri Korbi ja Mailis Repsi 17. oktoobril esitatud arupärimine vabatahtlike päästjate kohta (nr 47).
 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas neljale arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Indrek Saare, Sven Mikseri, Karel Rüütli, Marianne Mikko, Andres Anvelti, Rein Randveri, Eiki Nestori, Jaak Alliku, Jevgeni Ossinovski, Rannar Vassiljevi, Urve Palo ja Neeme Suure 19. oktoobril esitatud arupärimine põlevkivielektrijaama ploki ehitusest (nr 48);
                       
Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Valeri Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Aivar Riisalu, Viktor Vassiljevi, Aadu Musta, Kalev Kallo, Olga Sõtniku ja Lauri Laasi 20. oktoobril esitatud arupärimine Tallinna Sadama uue terminali hoonestusõigusest (nr 49);
                       
Riigikogu liikmete Urve Palo, Jevgeni Ossinovski, Helmen Küti, Kalvi Kõva, Kajar Lemberi, Rein Randveri, Neeme Suure, Rannar Vassiljevi, Karel Rüütli, Marianne Mikko, Sven Mikseri, Heljo Pikhofi, Andres Anvelti, Jaan Õunapuu ja Indrek Saare 24. oktoobril esitatud arupärimine Eesti Energia välisinvesteeringutest (nr 52);
                       
Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Viktor Vassiljevi, Enn Eesmaa, Jüri Ratase, Kalev Kallo, Yana Toomi, Kadri Simsoni, Deniss Boroditši, Kalle Laaneti ja Valeri Korbi 27. oktoobril esitatud arupärimine Eesti Energia investeeringutest (nr 58).
                       
Vabas mikrofonis võttis sõna Kalev Kallo.
 
Istung lõppes kell 18.52.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside